Advertisements

Rechters staan het gebruik van het ademanalyseapparaat toe op Curaçao voor bewijsvergaring.

Rechters staan het gebruik van het ademanalyseapparaat toe op Curaçao voor bewijsvergaring.

Op maandag en woensdag diende twee zaken bij het gerecht, waarin KPC/OM de alcoholmeting na een verdenking van alcoholmisbruik in het verkeer met een ademanalyseapparaat heeft vastgesteld, zoals ook in NL en Aruba gebruikelijk is. Deze zaken deden zich voor in de woensdag op donderdagnacht van 31 januari 2019 omgeving Cabana/Sunscape Hotel.

Reden van het gebruiken van dit apparaat is dat het beter kan vaststellen en objectief kan vaststellen hoeveel teveel iemand mogelijk heeft gedronken. Dit kan voor een verdachte betekenen dat hij een kleine boete bij een kleine overschrijding krijgt en een zware straf krijgt voor een grote mate van alcoholmisbruik in het verkeer. In beide gevallen krijgt de verdachte een strafblad voor een misdrijf. Het gebruik van dit apparaat stelt de politie in staat veel effectiever te kunnen controleren, waardoor controles kunnen toenemen en de pakkans kan worden vergroot. Elke chauffeur in het verkeer is verantwoordelijk voor zichzelf, de mensen in de auto maar ook voor de mensen om hem heen.

KPC en OM willen de handhaving op alcohol verstevigen omdat de dodelijke verkeersongevallen helaas vaak te herleiden zijn tot overmatig alcoholgebruik. Voor het gebruik van het ademanalyseapparaat is nog uitvoeringswetgeving vereist. Die wetgeving laat nog op zich wachten. Het OM brengt deze strafzaken nu wel aan om het tij van doden in het verkeer proberen te keren. KPC en OM voldoen wel aan alle formele en strikte vereisten die bij een alcoholonderzoek in acht genomen moeten worden. Zo moeten deskundige agenten het apparaat bedienen die daarvoor opleiding hebben gehad en moet het apparaat geijkt zijn. Ook wordt er 20 minuten gewacht na een eerste contact met de politie of de voorlopige blaastest, alvorens op het ademanalyseapparaat te gaan blazen.

De rechters hebben deze week in deze zaken geoordeeld dat de wettelijke basis er is die verbied met meer dan 220 microgram alcohol per liter uitgeademde lucht te gaan rijden. Hoewel de uitvoeringsregelgeving nog ontbreekt, hebben de rechters de betrouwbaarheid van het resultaat van de testen kunnen beoordelen en hebben twee bestuurders veroordeeld tot geldboetes van 800 gulden en hen daarbij ook een voorwaardelijk strafdeel opgelegd.

Mensen zijn verplicht mee te werken aan een bevel te blazen in het ademanalyseapparaat. Weigeren mensen tijdens een controle, dan worden zij aangehouden voor het weigeren van een bevel en worden zij naar het politiebureau gebracht voor een verhoor. In dat geval kunnen zij een hoge boete verwachten voor dat weigeren, die gelijk wordt gesteld aan de hoogste boete die voor dronken rijden wordt opgelegd. Een richtlijn hiervoor is in de maak.

Nieuwe alcoholcontroles zijn op korte termijn te verwachten.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: