Advertisements

Diskurso di Minister di ESKD, Marilyn Alcalá-Wallé durante “Vierlandenoverleg” na Kòrsou

Diskurso di Minister di ESKD, Marilyn Alcalá-Wallé durante “Vierlandenoverleg” na Kòrsou

Welkom

Voordat we beginnen met deze vergadering wil ik namens de regering van Curaçao  u, alle landen in het Koninkrijk welkom heten en in de geest van eenheid van de vier ministeries, succes te wensen met deze conferentie.

Daarnaast wil ik alle mensen, ambtenaren en commissies die hard hebben gewerkt aan de voorbereiding van deze conferentie bedanken voor hun inzet.

We zijn hier bijeen omdat we hebben uitgesproken om onze inspanningen te bundelen voor de toekomst van onze kinderen en de ontwikkeling van onze landen. Ons streven is daarom ook om samen te werken en zodoende elkaar te versterken opdat elk land de toekomstperspectieven van onze kinderen en jongeren kan verbeteren en daardoor onze landen sterker maken.

Het doel van het 4-Landen overleg is om samen tot concrete afspraken te komen op het gebied van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De agenda laat zien dat wij samen verdergaande afspraken willen maken om van elkaar te leren maar ook om samen concrete resultaten te bereiken.

Daarbij zullen wij, elk land, onze middelen bundelen, om de gezamenlijk geformuleerde doelen te bereiken. Wij bundelen kennis, ervaring, geld, personeel etc en dat vraagt van ons om ook de verschillende percepties van de verschillende landen, de belangen en doelstellingen met elkaar delen.

Ik wil in het bijzonder Minister Engelshoven bedanken dat zij ingegaan is op de uitnodiging om iets eerder deze kant op te komen on kennis te maken met dit deel van het Koninkrijk. En zo’n Caribische oriëntatie is belangrijk in aanloop van deze conferentie.

Ook mijn collega’s in het Caribische deel voor een zeer succesvol viraal 3LO.

Wij staan vandaag voor verschillende beslispunten op het gebied van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en het ondertekenen van twee Intentieverklaringen en twee samenwerkingsafspraken.

Bij onderwijs gaat het om: het streven om alle onderwijssoorten optimaal in te richten, met kwalitatieve professionals en de onderwijssoorten op elkaar te laten aansluiten zodat de doorstroming van leerlingen/ studenten soepel verloopt tussen de landen, eilanden en in het Koninkrijk.

Bij wetenschap gaat het om: het realiseren van een onderzoeksklimaat dat uitnodigt tot wetenschapsbeoefening en tot het maken van verbindingen tussen lokale opleidingsinstituten en internationale wetenschappelijke netwerken. Daarbij is het van belang dat wij een gezamenlijke agenda voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen om resultaatsafspraken te maken over de uitvoering en gezamenlijk zorg te kunnen dragen voor de bekostiging.

Bij cultuur gaat het om: het stimuleren en behoud van een krachtig historisch bewustzijn, met nadruk op zowel de gezamenlijke cultuur in als wel de verschillende culturen die er zijn binnen de eigen maatschappij. Wij hebben een actieve rol als het gaat om het bij elkaar brengen van de verschillende culturele identiteiten en entiteiten binnen elk land en in ons Koninkrijk.

Met deze conferentie is er een nieuw tijdperk aangebroken in de overtuiging dat deze kruisbestuiving tussen de vier landen in het Koninkrijk ontzettend vruchtbaar zal worden!

Deze samenwerking wordt gezien als fascinerend en is een goede aanvulling op onze eigen lokale prioriteiten op OWC gebied.  

Onderwijs en Wetenschap:

  1. Leerplicht (0 dropout/ The Boy Problem)
  2. Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs (openbaar onderwijs magnetisch maken)
  3. Herstructurering studiefinanciering ( betaalbare investering in jongeren)
  4. Evaluatie en aanpassing type onderwijs en curricula

 

Cultuur:

  1. Nationbuilding.
  2. Bewustwording volk van onze rijke geschiedenis binnen de juiste context (te beginnen binnen de eigen dienst)
  3. Aandacht voor de muzikale erfenis: 2019: Aña di Ka’i  Orgel)
  4. Kunst en cultuur in de scholen
  5. Bevorderen culturele expressie

Op veel terreinen profiteren we al van elkaars ideeën en kennis. Laten wij de banden versterken.

Ik wens u allen een vruchtbare vergadering toe en laat nog even een klein inspirerend filmpje zien!

 

 

 

 

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: