Advertisements

‘Brainstorm over studiesucces’

30 januari 2019

‘Brainstorm over studiesucces’

Hoe kan het studiesucces onder studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk in Nederland verbeterd worden? Die vraag stond centraal bij een bezoek, georganiseerd door Stichting WeConnect, aan de Hogeschool Rotterdam, afgelopen dinsdag. In aanwezigheid van de Bestuursvoorzitter van de Hogeschool, Ron Bormans, brainstormden vier Antilliaanse studenten over oplossingen.

Noodklok
Het probleem van het gebrek aan studiesucces voor studenten uit Curaçao, Aruba, Bonaire en de bovenwindse eilanden is niet nieuw. Het is al langer bekend dat slechts 10 of 15% binnen de gestelde tijd de studie weet af te ronden aan een MBO, HBO of WO-opleiding in Nederland. Ron Bormans luidde half december de noodklok door te verklaren dat hij niet langer op de eilanden studenten wilde werven zolang er geen adequate oplossing is voor dit probleem. Hij schreef een brief aan de Nederlandse minister van Onderwijs en voert nu gesprekken met diverse partijen om tot een oplossing te komen. “Hogeschool Rotterdam is een school die iedereen welkom wil heten die het recht heeft om bij ons te studeren. Dat is ons uitgangspunt. Maar, ik vind het onproductief om de parels van de eilanden naar Nederland te halen, met de verwachting dat ze hier gegarandeerd succesvol kunnen zijn, terwijl wij weten dat drie op de vier jonge mensen de studie niet haalt en blijft met een studieschuld en een rotgevoel. Dat is niet goed.” Aldus Bormans, wiens school jaarlijks zo’n 200 studenten van de eilanden verwelkomt.

Doorzettingsvermogen
De WeConnect jongeren varieerden van een bijna afgestudeerde Curaçaose studente Geneeskunde, tot een student Civiele Techniek (via MBO naar HBO, bij Hogeschool Rotterdam), een docent Engels aan het ROC Mondriaan en een Statiaanse die aan Hogeschool Leiden een opleiding tot tweedegraads docente Gezondheidzorg & Welzijn volgt. Ze beschreven hoe zij hadden doorgezet, al dan niet geholpen door een decaan of docent ter plekke. Soms weggestuurd met een advies om vitamine D pillen te nemen bij een gevoel van eenzaamheid of depressie. Maar soms ook echt gesteund bij tijdelijke uitval: “Een van de begeleiders hier op de Hogeschool Rotterdam hielp me om gedisciplineerd te draad weer op te pakken.” Vertelde Benjamin Boyce.

Oplossingen
Tal van goede suggesties kwamen op tafel; een tussen-of schakeljaar, maar moet je het zo noemen? Een kwalitatief onderzoek naar de redenen van uitval. Een link tussen school en praktijk zoals in Nederland op de zogeheten Technasia al wordt gemaakt. Een goed netwerk blijkt onmisbaar. “Een netwerk, geen vangnet, want dan ben je al gevallen.” merkte een van de studenten op. Bestuursvoorzitter Bormans wil graag op zoek naar een oplossing en wil daar met zijn eigen school ook aan werken, zoals ook de andere Nederlandse hogescholen en universiteiten, maar wees er op dat de goede wil ook van het Ministerie van Onderwijs van Curaçao en de andere eilanden nodig is.

Een oplossing kan alleen in de samenwerking -ook met de scholen- gevonden worden. Inmiddels is er contact met de eilanden om die dialoog te voeren en spreekt hij de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Van Engelshoven deze week hierover. Bormans: “Laten we dat gesprek aangaan. En voor de goede orde: ook al werven we niet actief op dit moment, de deur voor deze studenten houden we wagenwijd open.” WeConnect is van plan om in april een debat te organiseren in Nederland met zoveel mogelijk betrokkenen bij het studiesucces van de Caribsiche studenten.

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: