Advertisements

Aña a habri ku moveshon positivo riba tereno di edukashon  E promé skol outéntiko di Montessori ta habri porta na Kòrsou

Aña a habri ku moveshon positivo riba tereno di edukashon

 E promé skol outéntiko di Montessori ta habri porta na Kòrsou

Willemstad – Djaluna, 7 di Janüari, 2019: Djadumingu, 6 di Janüari a selebrá apertura ofisial di e promé skol outéntiko di Montessori na Kòrsou. Personal i diferente stakeholder a presensiá e selebrashon riba campus na Damacor. E luna aki mes The Montessori School ta kuminsá ku un skol básiko pa mucha entre 2,5 i 6 aña di edat i e sigiente aña eskolar e skol ta amplia su programa edukativo pre eskolar pa guia mucha for di nasementu te ku 6 aña den un ambiente edukativo trilingual.

E apertura ofisial di e promé ambiente outéntiko di Montessori na Kòrsou a tuma lugá djadumingu, 6 di Janüari 2019, durante bahada di solo. E selebrashon a konsistí di diskurso di kabes di skol Danielle Palm, konsehero Jeanne-Marie Paynel i dosente Atenea Fossas Lozano, pero tambe di un seremonia di kòrta sinta i un resepshon. E seremonia di apertura a fungi alabes komo apertura di e programa pilot kaminda ta brinda edukashon outéntiko di Montessori na mucha di 2,5 pa 6 aña.

Lansamentu di e programa pilot ta e promé paso den un plan muchu mas grandi. Segun Palm e skol lo ta den full operashon pa medio Ougùstùs 2019. “Nos lo duna mucha entre 3 luna i 6 aña di edat un programa outéntiko di Montessori na tres idioma. Durante hinter aña e skol lo ta habrí hinter dia, ku eksepshon di dos biaha pa aña kaminda ta tuma un brek kòrtiku pa mantenshon i kurso pa personal.” E sigiente sinku añanan e skol di Montessori lo amplia su servisionan dor di añadí un programa básiko (pa mucha di 6 pa 12 aña) i un programa adolesente (pa hóben di 12 pa 18 aña). “Mi ta espesialmente emoshoná pa ku e programa adolesente ku nos ta trahando riba dje huntu ku un consultant di Montessori eksperiensiá. Imaginábo un komunidat ku tayer i tiendanan kaminda muchanan por siña tokante ekonómia i di empresa dor di operá un kompania nan mes. Òf kaminda nan ta siña un artesania dor di praktiká esaki. Matematika, kímika, literatura, biología i otro temanan ku tradishonalmente mucha ta siña na skol, no ta un konsepto apstrakto mas, pero informashon útil ku e mucha por apliká den su bida diario na skol”, asina Palm a amplia.

Tokante Montessori

Maria Montessori a nase na aña 1870 na Ancona, Italia. Montessori a bira e promé hende muhé ku a finalisá un estudio pa dòkter na Universidat di Roma. E la studia pediatría, psikiatría, sikología i a spesialisá den desaroyo intelektual i kognitivo di mucha. Su vishon progresivo di mucha tabata hopi aña delantá i su filosofía di edukashon te dia di awe ta keda relevante. Investigashon sientífiko modèrno ta konfirmá opservashonnan di Montessori.

The Montessori School

Na e skol nos ta brinda un ambiente ku ta basá riba ideología di Maria Montessori. Nos ta guía famianan for di nasementu te ku e edat di 18 aña. Den e ambiente korekto i ku e material adekuá, diseñá pa Maria Montessori mes, e muchanan ta guía nan mes den un trayekto di desaroyo ku ta konektá ku nan ritmo individual. E kurikulo holístiko aki ta forma individuonan dediká i kariñoso, ku di naturalesa ke siña. Montessori ta un pedagogía ku ta ampliamente enseñá, ku un kantidat di graduado kresiendo ku ta presta bon den nan karera; hopi bia komo lider i empresario riba nan tereno. Via e fundashon Friends of  Montessori lo duna beka na muchanan di kua nan famia mester di ayudo finansiero. Asina e The Montessori School ta bira aksesibel pa un gran kantidat di famia na Kòrsou.

===============

Officiële opening van de Montessorischool

De eerste authentieke Montessorischool opent deuren op Curaçao

Willemstad – Maandag, 7 januari, 2019: De komst van de eerste authentieke Montessorischool werd afgelopen zondag door personeel en stakeholders uit de gemeenschap op de campus in Damacor gevierd. The Montessori School begint deze maand nog met een klas voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar en breidt volgend schooljaar zijn voorschoolse educatieprogramma uit om kinderen vanaf geboorte tot 6 jaar te begeleiden in een drietalige leeromgeving.

De officiële opening van de eerste authentieke Montessori-omgeving op het eiland vond op zondag, 6 januari 2019 plaats bij zonsondergang. De viering bestond uit toespraken van schoolhoofd Danielle Palm, de Montessori-adviseur Jeanne-Marie Paynel en Montessoridocent Atenea Fossas Lozano, evenals een lintje knippen-ceremonie en een receptie. De openingsceremonie diende ook als de lancering van het proefprogramma waarin authentiek Montessori-onderwijs wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar.

De lancering van het proefprogramma is de eerste stap in een veel groter plan. Volgens Palm is de school medio augustus 2019 volledig operationeel. “We zullen een authentiek Montessori-programma voor jonge kinderen in een drietalige omgeving aanbieden aan kinderen van 3 maanden tot 6 jaar. We zullen het hele jaar door, hele dagen open zijn, met twee keer per jaar een korte pauze voor onderhoud en opleiding van het personeel.” En binnen de komende vijf jaar zal de Montessorischool basisonderwijs aan 6 tot 12-jarigen en een adolescent-programma (voor 12- tot 18-jarigen) toevoegen aan de diensten. “Ik ben vooral enthousiast over het programma voor de tieners dat we momenteel opzetten met behulp van een zeer ervaren Montessori-consultant. Stel je een dorp voor winkels waar kinderen leren over economie en ondernemerschap door feitelijk zelf een bedrijf te runnen. Of waar ze een ambacht of handel leren door hands-on ervaring in een atelier. Wiskunde, scheikunde, literatuur, biologie en andere vakken die op traditionele wijze op school worden gegeven, zijn niet langer abstracte begrippen, maar nuttige informatie die het kind in zijn of haar dagelijks leven op school kan toepassen”, zegt Palm.

Over Montessori

Maria Montessori werd in 1870 geboren in Ancona, Italië en werd de eerste vrouw die afstudeerde als arts aan de universiteit van Rome. Ze studeerde kindergeneeskunde, psychiatrie, psychologie en specialiseerde zich in de intellectuele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Haar vooruitstrevende kijk op kinderen was haar tijd erg vooruit en haar onderwijsfilosofie is tot op heden nog steeds relevant. In feite bevestigt modern wetenschappelijk onderzoek haar observaties.

The Montessori School

Op The Montessori School zullen we een omgeving bieden zoals Maria Montessori het bedoeld heeft. We zullen families vanaf de geboorte tot en met de leeftijd van achttien jaar dienen. De kinderen krijgen de juiste omgeving en het juiste materiaal, ontworpen door Maria Montessori zelf, om zichzelf door een ontwikkelingstraject te leiden, dat precies aansluit bij hun individuele tempo. Dit holistische curriculum vormt toegewijde en zorgzame individuen, die van nature graag willen leren. Montessori is een breed onderwezen pedagogiek, met een groeiend aantal succesvol afgestudeerden die het heel goed doen in hun gekozen roeping; vaak leiders en ondernemers in hun vakgebied. Via de Stichting Friends of Montessori zullen beurzen worden toegekend aan verdienstelijke kinderen van wie de familie financiële hulp nodig heeft, waardoor The Montessori School toegankelijk wordt voor een breed scala van gezinnen op het eiland.

 

Official opening The Montessori School

The first authentic Montessori school opens in Curaçao

Willemstad – Monday, January 7th, 2019: Last Sunday, Curaçao’s first authentic Montessori environment was celebrated by staff, pupils, dignitaries and community stakeholders at the campus in Damacor. The Montessori School will start with a primary classroom serving children between 2.5 years and 6 years this month and will expand its early childhood education program to cover birth through 6 years in a tri-lingual environment by next school year.

The official opening of the first authentic Montessori environment on the island took place at sunset on January 6th, 2019. The celebration included speeches by the head of school, Danielle Palm, the school’s Montessori consultant, Jeanne-Marie Paynel and lead primary teacher Atenea Fossas Lozano, a ribbon-cutting ceremony and a reception. The opening ceremony also served as the launch of the pilot program offering authentic Montessori education to children between the ages of 2.5 and 6 years, the so-called primary environment.

The launch of the pilot program is the first step within a much bigger plan. According to Palm, the school will be fully operational by mid- August 2019. “We will be offering an authentic Montessori early childhood program to children from 3 months to 6 years in a tri-lingual environment. We will be open full days and all year long, with a short break twice a year for maintenance and staff training.” And within the next five years The Montessori School will add an elementary program (6 to 12-year-olds) and an adolescent program (12 to 18-year-olds) to its services. “I’m especially excited about the adolescent program that we are currently setting-up with the assistance of a very experienced Montessori consultant. Imagine a village with workshops and stores where children learn about economics and entrepreneurship by actually running a business. Or learn a craft or trade through hands-on experience. Mathematics, chemistry, literature, biology and other subjects traditionally taught in school will no longer be abstract concepts, but useful information the child can apply in his or her daily life at school,” says Palm.

About Montessori

Born in Ancona, Italy in 1870, Maria Montessori became the first woman to graduate as a doctor from the University of Rome. She studied paediatrics, psychiatry, psychology and specialized in the intellectual and cognitive development of children. Her progressive view of children was very much ahead of her time and her educational philosophy is still relevant to date. In fact, modern scientific research confirms her observations.

The Montessori School

At The Montessori School we will provide an environment as Maria Montessori intended. We will serve families from birth through eighteen years of age. The children are given the right environment and materials designed by Maria Montessori herself to lead themselves through a pathway of development, which is precisely in tune with their individual pace. This holistic curriculum shapes devoted and caring individuals, who naturally love to learn. Montessori is a widely taught pedagogy, with a growing number of successful graduates doing very well in their chosen vocation; often leaders and entrepreneurs in their field. Through the Friends of Montessori Foundation (i.o.) scholarships will be awarded to deserving children whose families are in need of financial assistance, making The Montessori School accessible to a broad range of families on the island.

.

.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: