Advertisements

Reactie zijdens GMN op de stellingen van  Inter Caribbean Trading & Shipping Company N.V. met betrekking tot import van 500.000 liter diesel.

Reactie zijdens GMN op de stellingen van  Inter Caribbean Trading & Shipping Company N.V. met betrekking tot import van 500.000 liter diesel.

 

WILLEMSTAD — Op 18 december 2018 hebben ambtenaren van de  Uitvoeringsorganisatie Milieu en Natuurbeheer in samenwerking met het multi-disciplinair team  toezichtswerkzaamheden verricht in het kader van de Hinderverordening Curaçao 1994 (A.B. 1994, no. 40). Dit toezicht vond plaats op het terrein van het bedrijf ‘Inter Caribbean Trading & Shipping Company N.V.’ Naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van economische ontwikkeling in het kader van het multidisciplinaire team. De Hinderverordening bepaalt dat het verboden is om zonder vergunning milieubelastende activiteiten aan te vangen, uit te voeren, uit te breiden of te wijzigen.

De bevindingen waren kort samengevat als volgt. Er was geen sprake van een Hindervergunning en deze was ook nog niet aangevraagd. Op het terrein werden een aantal trucks en opslagfaciliteiten aangetroffen waarin zich olieproducten bevonden waarbij zichtbaar was dat er reeds een bepaalde hoeveelheid olieproduct op de grond was gelekt, leidende tot bodemverontreiniging. Na de inspectie op het terrein is aan de directeuren verzocht om op 19 december 2018 bij Uitvoeringsorganisatie MNB te verschijnen om het voorgaande nader te bespreken. Ondanks deze afspraak was niemand van Inter Caribbean verschenen.

Op basis van het voorgaande concludeerde de UO Milieu en Natuurbeheer dat Inter Caribbean zonder de vereiste vergunning milieubelastende activiteiten is aangevangen, heeft uitgevoerd en nog altijd uitvoert en daarmee in strijd handelt met de Hinderverordening. Voorts dat het aanwezig hebben van deze vloeistof een direct gevaar oplevert voor het milieu. Om deze reden heeft het ministerie  de minister geadviseerd om direct over te gaan tot het uitvaardigen van een bevel tot gehele stopzetting van de verboden activiteiten. Tot slot merkt het ministerie op, dat wanneer een burger het niet eens is met een door de minister genomen beschikking het hem vrij staat om de beslissing ter toetsing aan de onafhankelijke rechter voor te leggen.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: