Advertisements

Diskurso di aña nobo Gobernador di Kòrsou

Diskurso di aña nobo Gobernador di Kòrsou

Geplaatst op 3 Yanüari 2019 dor di Ministerio di Asuntunan General i Promé Minister

Ekselensianan, apresiado siudadanonan, bon nochi.

Mi ta kontentu di por saludá boso tur awe nochi atrobe, akí den hardin di palasio di
Gobernador di Kòrsou.

Den masha sentido 2018 no tabata un aña fásil i 2019 tambe, manera situashon ta pinta lo
ta un aña kompañá ku hopi reto. E desafionan akí sin duda lo eksigí lo nesesario di
gobernashon, di industria i komèrsio, di sindikalismo, pero tambe di abo, siudadano. Den
sierto sentido lo por kalifiká 2019 komo e aña di kambio. Nos lo ta kapas na 2019 pa laga
Kòrsou bolbe floresé pa tur hende?

Damas i kabayeros,

Aña ku a pasa tabata un aña difísil pa Kòrsou. Meskos ku e añanan promé, na 2018 a bolbe
papia di kontrakshon ekonómiko. For di 2016 Kòrsou ta den un reseshon i hopi empresa,
organisashonnan sosial i siudadanonan ta pasando trabou pa tene kabes riba awa.
Afortunadamente mayoria di bia esaki ta logra tambe, pero ku demasiado frekuensia nos ta
lesa notisia di hotèlnan ku mester sera, tokante kantidat di retiru di personal òf tokante
empresanan ku ta bai fayit.

Pa gobernashon di nos pais tambe tabata un aña difísil. Sigur pa estado di finansa públiko.
Debe di gobièrnu a bai oumentando segun añanan a pasa. No solamente den término
apsoluto, sino tambe den porsentahe di e produkto interno bruto di pais.

Tur hende lo ta di akuerdo ku e tendensia negativo akí no ta algu ku nos por keda soportá
años i años mas. Nos tur por a tuma nota di e preokupashon ku Cft tin den e konteksto akí.
E situashon finansiero ekonómiko aktual ta afektá nos tur. Pèrdida di forsa di kompra, òf pió
ainda, pèrdida di un entrada, ta un peso pisá riba lomba di siudadanonan òf famianan ku ta
pasando den e sirkunstansia akí, pero tambe, peso riba nos poblashon komo totalidat. Pa un
kantidat di siudadano e peso ta di tal magnitut ku nan ta bai buska un mihó bida fo’i Kòrsou.
Na 2018, pa promé be den 15 aña por a nota un superávit migratorio den nos pais. Ta nifiká
ku aña pasá pa promé be den un tempu largu mas hende a sali, ku hende a bin establesé na
Kòrsou. Na mi opinion esaki ta típiko di e situashon ku nos t’aden.

Damas i kabayeros,

Yu di Kòrsou ta hende elástiko i fuerte. Ta loke atraves di siglonan nos a proba kaba. Pero pa
fuerte ku un hende ta…, den tempu di krísis e tin nesesidat di tin perspektiva, di tin un bista
riba yegada di mihó tempu. Pero ki ta e motibu ku progreso na Kòrsou ta stanka? Pakiko
den e añanan ku a pasa a bai nos den sentido finansiero, ekonómiko i sosial mas bien malu, i
no mihó? Lamentablemente no tin un kontesta klá riba e pregunta akí. Di mes e
desaroyonan na Venezuela a kontribuí, pero esaki sigur no ta loke ta splika orígen di tur nos
problemanan
…….

Den nos propio pais nos mester kambia rumbo di e baimentu atras akí. Nos mester keda
puntra nos mes si efektivamente nos ta hasiendo e kosnan korekto i si nos ta hasi esakinan
manera mester ta. Nos ta usando semper nos rekursonan limitá di e forma mas efektivo i
efisiente posibel?

Damas i kabayeros,

M’a kaba di mustra awor ei, ku den tempunan difísil pueblo tin mesté di perspektiva. I nos
poblashon tambe tin nesesidat di mira lus na final di e tùnel pa e sigui kere den tempunan
mihó. Ta ora nos mira e oportunidatnan, nos por ta prepará pa pone nos skouder bou di nan
i trese mehoransa. Ta ku satisfakshon mi ta mira antó kresementu di turismo i gosa di mira
mas barku krusero den nos haf i kurason di nos siudat rebosante di turista. Sinseramente mi
ta yama invershonistanan grandi, nobo, internashonal den turismo i den trahamentu di
barku bon biní. Den e desaroyonan positivo akí mi ta mira e promé señalnan di
rekuperashon ekonómiko.

Alabes nos no por laga di tene na kuenta e retonan enorme ku Kòrsou ta konfrontando. Di
kurason mi ta spera ku na 2019 ta kaba rònt af algun proyekto den desaroyo. Lo ta bon ora
Hòspital Nobo efektivamente bira operashonal, ora bini seguridat rònt di eksplotashon di
refineria, ku porfin ta kibra e problemátika di ‘red tape’, di moda ku tumamentu di desishon
tokante proyektonan por kana aselerá.

Gobièrnu, huntu ku mundu di negoshi ta trahando bela yen pa krea e malchi pa kresementu
ekonómiko i prosperidat. E plannan t’ei kaba i ta trahando diligentemente riba ehekushon di
esakinan.

Mi ta kontentu di konstatá ku gobiernu ta hasi uso tambe di e posibilidatnan ku Reino ta
ofresé nos. Organisashon di e próksimo mishon komersial ‘bon biní for business’, kaminda
gobièrnunan di Hulanda i di Kòrsou konhuntamente ta purba interesá empresanan pa bin
invertí na Kòrsou, ta un ehèmpel di kooperashon efektivo.

Damas i kabayeros,

2019 ta bai bira un aña di reto, pero mi ta konvensí ku ora gobernashon, komèrsio i pueblo
en general traha man na man, e momentonan bunita i eksitoso lo predominá
eksplísitamente. Huntu nos por hasi e aña nobo akí un bunita aña!
Ta mi plaser pa huntu nos brinda. Huntu ku mi esposo Herman mi ta deseá kada un di boso i
boso famia un aña nobo próspero i salú!

Salú!
Proost!
Cheers!

==================

Nieuwjaarstoespraak Gouverneur van Curaçao

Geplaatst op 3 januari 2019 door Ministerie van Algemene Zaken en Minister President

Excellenties, geachte aanwezigen, bon nochi.

Fijn om u allen op deze mooie avond te mogen begroeten in de tuin van het paleis van de Gouverneur van Curaçao.

2018 was in vele opzichten geen makkelijk jaar en 2019 zal, naar het zich laat aanzien, ook een jaar zijn dat met veel uitdagingen gepaard zal gaan. Deze uitdagingen gaan zonder twijfel het nodige vergen van de regering, van het bedrijfsleven, van het vakbondswezen maar ook van u, de burger. In zekere zin zou 2019 bestempeld kunnen worden als het jaar van de ommekeer. Zijn wij in 2019 in staat om Curaçao weer te laten bloeien voor iedereen?

Dames en heren,

Het afgelopen jaar is een moeilijke tijd voor Curaçao geweest. Net als in de voorgaande jaren was er ook in 2018 weer sprake van economische krimp. Curaçao verkeert al sinds 2016 in een recessie en veel bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Gelukkig lukt dit meestal wel, maar al te vaak lezen we ook berichten over hotels die hun deuren moeten sluiten, over ontslagrondes van personeel of over faillissementen bij bedrijven.

Ook het bestuur van ons land heeft het niet makkelijk gehad. Niet in de laatste plaats als gevolg van de staat van de overheidsfinanciën. Al jarenlang loopt de overheidsschuld op; niet alleen in absolute zin, maar ook als percentage van het bruto binnenlands product. Iedereen zal het er over eens zijn dat deze negatieve trend niet iets is wat we tot in lengte van dagen vol kunnen blijven houden. We hebben allemaal kennis kunnen nemen van de grote zorgen die het Cft in dit verband heeft.

De huidige financieel economische situatie raakt ons allemaal. Het verlies van koopkracht, of erger, het verlies van een inkomen, drukt als een zware last op de schouders van de individuele burgers of families die het betreft, maar ook op onze bevolking als geheel. Voor een aantal burgers is de druk dusdanig groot dat zij hun heil buiten Curaçao gaan zoeken. Er is in 2018 voor het eerst in 15 jaar sprake van een migratie-overschot in ons land. Dit betekent dat er vorig jaar voor het eerst in lange tijd meer mensen vertrokken dan dat er zich vestigden op Curaçao. Het is naar mijn idee tekenend voor de situatie waarin we verkeren.

Dames en heren,

De Yu di Korsou is veerkrachtig en sterk, dat hebben we door de eeuwen heen wel bewezen. Maar hoe sterk je ook bent, iedereen heeft in tijden van crisis behoefte aan perspectief, aan zicht op de komst van betere tijden. Maar waarom stokt de vooruitgang op Curaçao dan toch? Waarom is het de afgelopen jaren in financieel, economisch en sociaal opzicht eerder slechter dan beter gegaan? Er is helaas geen eenduidig antwoord op deze vraag. Vanzelfsprekend hebben de ontwikkelingen in Venezuela ertoe bijgedragen, maar het is ook zeker niet de alles verklarende oorzaak van onze problemen.

In ons eigen land moeten we de neergang keren. We moeten ons blijven afvragen of we wel de juiste dingen doen en of we die ook goed doen. Zetten we onze beperkte middelen altijd wel even effectief en efficiënt mogelijk in?

Dames en heren,

Ik gaf het zojuist al aan, in moeilijke tijden heeft een volk behoefte aan perspectief. En ook onze  bevolking heeft licht aan het eind van de tunnel nodig om te blijven geloven in betere tijden. Wanneer wij de kansen zien, dan zijn we bereid om met elkaar de schouders er onder te zetten en verbetering tot stand te brengen. Met voldoening kijk ik dan ook naar de groei van het toerisme en geniet ervan om meerdere cruiseschepen in onze haven te zien liggen en de binnenstad vol te zien
stromen met toeristen. Ik verwelkom van harte de komst van grote nieuwe internationale investeerders in het toerisme en in de scheepsbouw. Ik zie in deze positieve ontwikkelingen de eerste tekenen van economisch herstel.

Tegelijkertijd moeten we niet blind zijn voor de grote uitdagingen waar Curaçao voor staat. Ik hoop van harte dat in 2019 een aantal projecten tot een afronding worden gebracht. Het zou goed zijn wanneer het nieuwe ziekenhuis daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen, wanneer er zekerheid rond de exploitatie van de raffinaderij komt en wanneer de problematiek van de zogenaamde ‘red tape’ eindelijk wordt doorbroken zodat de besluitvorming over projecten kan worden versneld.

Tezamen met het bedrijfsleven, is de regering volop bezig om de draai naar economische groei enwelvaart gestalte te geven. De plannen daarvoor zijn gemaakt en de uitvoering wordt voortvarend ter hand genomen.

Ik ben verheugd te constateren dat de regering daarbij ook gebruik maakt van de mogelijkheden die het Koninkrijk ons biedt. De organisatie van de aanstaande handelsmissie ‘bon bini for business’, waar de Nederlandse en Curaçaose regeringen gezamenlijk bedrijven proberen te interesseren voor het doen van investeringen in Curaçao, is een voorbeeld van effectieve samenwerking.

Dames en heren,

2019 wordt een uitdagend jaar, maar ik ben er van overtuigd, dat wanneer bestuur, bedrijfsleven en burgerij gezamenlijk de handen ineen slaan, de mooie en succesvolle momenten nadrukkelijk zullen overheersen. Samen kunnen we er een mooi jaar van maken!

Graag hef ik samen met u het glas. Mede namens mijn man Herman wens ik u en de uwen een heel voorspoedig en gezond nieuwjaar!

Salud!
Proost!

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: