Advertisements

Verhoging beleningsrente – Increase pledging rate

Verhoging beleningsrente

Willemstad/Philipsburg – Op 19 december 2018 heeft de Federal Reserve de federal funds rate verhoogd naar 2,25 – 2,50%. Dit is de negende verhoging sinds het historisch lage niveau van 0,00 – 0,25% dat werd gehanteerd van 16 december 2008 tot 16 december 2015. Door de koppeling van de NAf aan de Amerikaanse dollar zijn de rentetarieven op de internationale geldmarkt van invloed op de rentetarieven op de geldmarkt van de monetaire unie van Curaçao en Sint Maarten. Een verhoging van de federal funds rate werkt direct door in de internationale geldmarkttarieven. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft daarom besloten per 1 januari 2019 haar beleningsrente te verhogen van 2,00% naar 2,50%. Dit is de derde verhoging sinds het historisch lage niveau van 1,00%, dat sinds 29 december 2008 van kracht was. De vorige verhogingen vonden plaats op 20 maart 2017 en 27 maart 2018.
Willemstad, 27 december 2018 CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

Increase pledging rate

Willemstad/Philipsburg – On December 19, 2018, the Federal Reserve raised the federal funds
rate to 2.25 – 2.50%. This is the ninth increase since the historical low level of 0.00 – 0.25%
effective from December 16, 2008 to December 16, 2015. Because of the peg of the NAf to the
US dollar, the interest rates in the international money market affect the interest rates in the
money market of the monetary union of Curaçao and Sint Maarten. An increase of the federal
funds rate affects immediately the international money market rates. The Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten has therefore decided to increase its pledging rate from 2.00% to 2.50%,
effective January 1, 2019. This is the third increase since the historical low level of 1.00% that
was effective since December 29, 2008. The previous increases took place on March 20, 2017
and March 27, 2018.
Willemstad, December 27, 2018
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: