Zekerheid nakoming op crediteurenvergadering InselAir geaccepteerde schuldeisersakkoord op zitting 19 december behandeld

In de surseance van betaling van Inselair heeft het Gerecht beslist dat op woensdag 19 december 2018 om 15.30 uur in het Stadhuis een zitting wordt gehouden. Op die zitting zal de zekerheid voor de nakoming van het twee weken geleden op de crediteurenvergadering geaccepteerde schuldeisersakkoord worden behandeld. Zekerheid voor de nakoming is een voorwaarde voor de gerechtelijke goedkeuring van het akkoord. Op de zitting zullen vertegenwoordigers van Inselair en van koper interCaribbean worden gehoord, alsmede de bewindvoerder

error: Content is protected !!