Advertisements

SOLUSHONNAN STRUKTURAL PA ALMASENAHE DI KOMBUSTIBEL | STRUCTURELE OPLOSSINGEN VOOR BRANDSTOFOPSLAG BONAIRE | STRUCTURAL SOLUTIONS FOR FUEL STORAGE BONAIRE

SOLUSHONNAN STRUKTURAL PA ALMASENAHE DI KOMBUSTIBEL NA BONEIRU

 

Kralendijk – Den pasado tabatin problema ku almasenahe i entrega di ‘fuel oil’ pisá, gasolin, disel i kerosin. E aña aki temporalmente e situashon tabata krítiko. Tabatin kestion di entrega limitá di kombustibel entre otro komo konsekuensia di ponementu di beslag riba BOPEC. Un sistema di energia i suministro di energia ku ta funshoná bon ta di gran interes sosial i ekonómiko. Esaki ta eksigí medidanan struktural. P’esei Entidat Públiko Boneiru i e ministerionan di Asuntunan Ekonómiko i Klima, Infrastruktura i Maneho di Awa i Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino a forma un grupo di trabou ‘Long Term Fuel Supply Bonaire – Suministro di Kombustibel riba Término Largu na Boneiru’. Huntu nan ta traha riba un solushon struktural di e problemanan ku almasenahe di kombustibel na Boneiru.

For di investigashon a resultá ku e solushon ta keda den konstrukshon di fasilidatnan nobo pa almasená kombustibel. E konstrukshon lo dura mas òf ménos 2 aña. Ta importante ku e fasilidatnan nobo kaminda ta almasená kombustibel ta kumpli ku tur eksigensia di siguridat. Mester manehá nan tambe na un manera adekuá.

Konstrukshon di infrastruktura nobo ta sosodé den 3 fase. Esta eksplorashon, planifikashon i realisashon. Na e momentunan aki ta ehekutando un eksplorashon di merkado buskando posibel partnernan. Partnernan ku ke partisipá pa loke ta trata propiedat i den maneho i finansiamentu di e fasilidatnan nobo di almasenahe di kombustibel. Na kuminsamentu di 2019 ta sera un akuerdo di kolaborashon. Den esaki tin palabrashon tokante diferente ròl, finansiamentu, pèrmit, organisashon i estudio di faktibilidat.

E grupo di trabou ta raportá na un grupo di guia bou di presidensia di gezaghebber Edison Rijna. E grupo di guia ta konsistí di diputado Hubert Martis i representantenan di e tres ministerionan. A skohe pa un struktura efektivo ku puntonan di salida klarito pa tur partido. E siguiente partidonan ta direktamente enbolbí ku esaki: BOPEC, WEB, Contour Global, Bonaire International Airport, Curoil, Oil Trading Bonaire N.V. i Kuerpo di Bombero Hulanda Karibense.                

===========

 

STRUCTURELE OPLOSSINGEN VOOR BRANDSTOFOPSLAG BONAIRE

 

Kralendijk – In het verleden zijn er problemen geweest in de opslag en levering van zware stookolie, benzine, diesel en kerosine. Dit jaar was de situatie tijdelijk kritiek. Er was sprake van een beperkte brandstoflevering mede door de beslaglegging op BOPEC. Een goed functionerend energievoorziening en –systeem is van groot maatschappelijk en economisch belang. Dit vereist structurele maatregelen. Daarom vormen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de ministeries Economische Zaken en Klimaat (EZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een taskforce “Long Term Fuel Supply Bonaire. Zij werken samen aan een structurele oplossing van de brandstofopslagproblemen op Bonaire.

Uit onderzoek blijkt dat de oplossing ligt in de bouw van nieuwe faciliteiten om brandstof op te slaan. De bouw zal ongeveer twee jaar duren. Het is belangrijk dat de nieuwe faciliteiten waar brandstof wordt opgeslagen, voldoen aan alle veiligheidsvereisten. Zij moeten ook op een goede manier worden beheerd.

Het bouwen van de nieuwe infrastructuur gebeurt in 3 fases. Namelijk verkenning, planvorming en realisatie. Er wordt nu een marktverkenning uitgevoerd naar mogelijke partners. Partners die willen meedoen in eigendom, beheer en financiering van de nieuwe brandstofopslag faciliteiten. Begin 2019 wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin staan afspraken over rollen, financiering, proces, vergunningen, organisatie en haalbaarheidsstudie.

De werkgroep rapporteert aan een stuurgroep onder voorzitterschap van Gezaghebber Edison Rijna. De stuurgroep bestaat uit gedeputeerde Hubert Martis en vertegenwoordigers van de drie ministeries. Er is gekozen voor een doelmatige structuur met heldere uitgangspunten voor alle partijen.

De volgende partijen zijn hierbij direct betrokken: BOPEC, WEB, Contour Global, Bonaire International Airport, Curoil, Oil Trading Bonaire N.V. en Brandweer Caribisch Nederland.

_____________________

 

STRUCTURAL SOLUTIONS FOR FUEL STORAGE BONAIRE

 

Kralendijk – In the past there have been problems with the storage and supply of heavy fuel oil, gasoline, diesel and kerosene on Bonaire. This year the situation was temporarily critical. The supply of fuel was limited, partly due to the seizure of BOPEC. A well-functioning energy supply and energy system is of great social and economic importance. To realize this requires structural measures. That is why the Public Entity Bonaire (OLB) and the Ministries of Economic Affairs and Climate (EZK), Infrastructure and Public Works (I & W) and Interior Affairs and Kingdom Relations (BZK) form a taskforce “Long Term Fuel Supply Bonaire”. The public entity and the ministries are working together on a structural solution to the fuel storage problems on Bonaire.

Research reveals that the solution lies in the construction of new facilities for the storage of fuel. The construction will take about two years. It is important that the new facilities for fuel storage meet all safety requirements. They must also be managed adequately.

The construction of the new infrastructure will take place in 3 phases, specifically reconnaissance, planning and realization. A market survey is currently being conducted to opt for possible partners, who want to participate in ownership, management and financing of the new fuel storage facilities. A cooperation contract will be entered into at the beginning of 2019. This will contain agreements about the roles, financing, process, permits, organization and a feasibility study.

The working group reports to a steering committee chaired by Governor Edison Rijna. The steering committee consists of commissioner Hubert Martis and representatives of the three ministries. The choice was made for an effective structure with clear starting points for all parties.

The following stakeholders are directly involved: BOPEC, WEB, Contour Global, Bonaire International Airport, Curoil, Oil Trading Bonaire N.V. and the Fire Department of Caribbean Netherlands.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: