Advertisements

Veroordeling directrice TO

*Veroordeling directrice TO*
Mw. E.R.C. (Curaçao, 1965) is vandaag in Willemstad het onderzoek “Valencia” veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uur en voor de periode van 2 jaar ontzet uit haar ambt als directrice van de Toelatingsorganisatie Curaçao (TO). Zij heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van functie, mensensmokkel, het onjuist gegevens verstrekken, het nalate gegevens te verstrekken en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Dat zijn volgens het Gerecht kwalijke zaken in haar hoedanigheid als Directeur TO.
Bij de bepaling van de strafmodaliteit en strafmaat heeft het Gerecht rekening gehouden met het feit dat zij niet eedder met justitie in aanraking is gekomen. Bovendien, zo meent het Gerecht, is het aannemelijk dat deze veroordeling grote impact zal hebben op de persoon en de carrièreperspectieven van de verdachte. Dat maakt het dat het Gerecht geen gevangenisstraf zal opleggen. Een werkstraf achte het Gerecht passend en geboden.
De officier van justitie (ovj) heeft in deze zaak een straf geeist van 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 3 jaar ontzetting uit ambt.
Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao zal nu het vonnis gaan bestuderen, maar is tevreden daat ook de rechter het gedrag van de verdachte ontoelaatbaar heeft gevonden. Zij had volgens de zaaksofficier een voorbeeldfunctie bij TO, die zij niet heeft waar gemaakt. Misbruik van functie mag in onze gemeenschap niet worden getolereerd, zo stelt de zaaksofficier.
Het OM heeft twee weken de tijd om eventueel hoger beroep in deze zaak in te stellen.
Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: