Advertisements

Schorsing van de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt niet uitgesteld

Schorsing van de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid wordt niet uitgesteld

 

Willemstad- Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen. Naar het oordeel van het Gerecht in Ambtenarenzaken heeft de Regering in redelijkheid de Inspecteur-generaal kunnen schorsen nu er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen hem en de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Het belang van de Inspecteur-generaal bij voortzetting van zijn werkzaamheden prevaleert niet boven het algemeen belang dat met zijn schorsing is gediend. Vooralsnog kan niet worden geoordeeld dat de beslissing om de Inspecteur-generaal te schorsen in strijd met het recht is genomen. Dit is slechts een voorlopig oordeel van het Gerecht dat vooruitloopt op een nog in te dienen bodemzaak.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: