Advertisements

The Public Prosecutor’s Office has asked the court to sentence suspects F.J. (27) and V.E.B. (27) to 16 years in prison for a number of robberies.

16 years asked for robbers

The Public Prosecutor’s Office has asked the court to sentence suspects F.J. (27) and V.E.B. (27) to 16 years in prison for a number of robberies.

The FLUORIET investigation stems from a cluster of separate investigations. These are namely:
TURMALIIJN – robbery at Beach Plaza Casino on February 13th, 2017
CASTORIET 1 and 2 – victim M.E.M. robbed on November 16th and December 25th, 2017
ZINKIET – R.B.M robbed on December 1st, 2017
CELESTIET – threat and extortion of victims I.C. and E.M.P. on December 14th, 2017
DROOMKWARTS – robbery at Leonard Enterprises on January 8th, 2018
DUBBELSPAAT – victim T.M.J. robbed on January 18th, 2018
ELDORIET – attempted robbery at Popular Express on January 20th, 2018
HOME INVASION – break-in at the home of victim W.H. on January 21st, 2018

Suspects F.J. and V.E.B. equally committed these robberies and have been in pre-trial detention since the beginning of this year. Both suspects are also suspected of having been in possession of firearms during the period of February 2017 to January 2018.

V.E.B. is also a suspect in the POSBANK investigation. V.E.B. is suspected of shooting suspect J.G. The Public Prosecutor asked that V.E.B. be convicted of assault with a weapon for risking seriously injuring suspect J.G, although suspect was not hit by a bullet.

“In a relatively short period of time, several armed robberies were committed by these suspects. The suspects were only looking for personal financial gain and did not care about their victims. A lot of violence was used in the robberies and there were always firearms in the game.

“For example, a house robbery took place while a 6-year-old child was present and a firearm was aimed at an elderly woman. These kinds of attacks causes feelings of insecurity among the population of St. Maarten.

“In view of the nature and seriousness of the criminal offences, and also the number of criminal offences, only a substantial, long-term prison sentence would be appropriate. St. Maarten’s society must be protected from these suspects for a long time,” said the Public Prosecutor.

The Public Prosecutor also asked for both suspects to be obliged to repay the proceeds of the criminal offences to land Sint Maarten: $34,552.00 and NAf.1,650.00 for V.E.B. and $18,140.00 and NAf.1,650.00 F.J.

“After all, crime should not pay. By confiscating criminal proceeds the Public Prosecutor’s Office aims to discourage theft.”

The court will render the verdicts for both defendants on December 20th, 2018.

16 jaar gevraagd voor overvallers

Het Openbaar Ministerie heeft 16 jaar gevangenisstraf gevraagd voor verdachten F.J. (27) en V.E.B. (27). Aan hen wordt ten laste gelegd dat ze een aantal overvallen, w.o. bedrijfsovervallen, straatroven en woningovervallen hebben gepleegd.

Het gaat hier om het clusteronderzoek FLUORIET dat bestaat uit de volgende deelonderzoeken: TOERMALIIJN (overval op Beach Plaza Casino op 13 februari 2017)
CASTORIET 1 en 2 (overval op slachtoffer M.E.M. op 16 november en 25 december 2017) ZINKIET (overval op slachtoffer R.B.M. op 1 december 2017)
CELESTIET (bedreiging en afpersing van slachtoffers I.C. en E.M.P. op 14 dec 2017)
DROOMKWARTS (overval op Leonard Enterprises op 8 januari 2018)
DUBBELSPAAT (overval op slachtoffer T.M.J. op 18 januari 2018)
ELDORIET (poging overval op Popular Express op 20 januari 2018)
HOME INVASION (woningoverval op slachtoffer W.H. d.d. 21 januari 2018)

Verdachten F.J. en V.E.B. hebben deze overvallen gezamenlijk gepleegd en zitten sinds begin dit jaar in voorlopige hechtenis. Beide verdachten worden ook verdacht van vuurwapenbezit in de periode van februari 2017 tot en met januari 2018.

V.E.B. wordt tevens verdacht van een strafbaar feit uit het onderzoek POSBANK. Dit gaat over het schieten op verdachte J.G. uit het onderzoek POSBANK. De Officier van Justitie heeft het standpunt ingenomen dat V.E.B. door het schieten het risico heeft genomen dat verdachte J.G. ernstig gewond zou raken en voor hem een veroordeling gevraagd voor poging zware mishandeling met een wapen. J.G. is overigens niet door een kogel getroffen.

“In relatief korte tijd zijn door deze verdachten meerdere gewapende overvallen gepleegd. Verdachten waren alleen uit op persoonlijk financieel gewin en hebben zich van hun slachtoffers niets aangetrokken.

“Er is bij de overvallen veel geweld gebruikt en ook waren er steeds vuurwapens in het spel. Zo werd een woningovervallen terwijl daar ook een 6-jarig kind aanwezig was en is een vuurwapen op een oudere vrouw gericht. Dit soort overvallen zorgt voor gevoelens van onveiligheid bij de bevolking van Sint Maarten.

“Gelet op de aard en de ernst van de strafbare feiten – en ook het aantal strafbare feiten – past alleen een forse, langdurige gevangenisstraf. De Sint Maartense samenleving moet langdurig tegen deze verdachten worden beschermd,” aldus de Officier van Justitie.

De Officier van Justitie heeft ook gevraagd om beide verdachten te verplichten de opbrengst van de strafbare feiten – $34.552,00 en NAf.1.650,00 voor V.E.B. en voor F.J. $18.140,00 en NAf.1.650,00 – aan het Land Sint Maarten terug te betalen.

“Misdaad mag immers niet lonen. Het afpakken van crimineel voordeel past in het streven van het Openbaar Ministerie om het plegen van vermogensdelicten te ontmoedigen.”

Het gerecht zal het vonnis tegen beide verdachten op 20 december 2018 uitspreken.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: