Advertisements

Public Prosecutor demand 20 years plus for murder of Franky Brunache

Public Prosecutor demand 20 years plus for murder of Franky Brunache

The Public Prosecutor’s Office has requested a 22 year prison sentence for suspect H.H.M. (24) and a 24 year prison sentence for suspect H.F.M. (27), for the liquidation of Franky Brunache in Hope Estate on January 24th, 2017.

The Public Prosecutor requested a higher prison sentence for suspect H.F.M., noting that H.F.M. has a criminal record and has been convicted in three different incidents. The liquidation was also carried out during an ongoing trial period. For this reason, the Public Prosecutor has also requested to impose a 1 year conditional prison sentence.

“Sint Maarten has been struggling with serious and severe crime for years. At times, shootings with or without fatal outcomes, seems to be the order of the day. This can only be countered by tough intervention by police and the justice chain with the intention of putting a stop to this,” the Public Prosecutor stated during Wednesday’s hearing.

According to the Public Prosecutor both suspects together planned and carried out the liquidation of Franky Brunache, where H.H.M. drove the getaway vehicle and H.F.M. was the shooter.

“Murder is one of the most serious crimes, if not the most serious crime of the Penal Code. This is a murder that has all the characteristics of a liquidation. Franky Brunache was liquidated 20 metres from his home, 20 minutes before his birthday. This is clearly a brutal and deceitful act of violence.”

Moreover, this shooting took place in a residential area, where apart from the occupants of the car, other bystanders could have easily become victims. This liquidation has caused much unrest for residents of Guana Bay and elsewhere on St. Maarten.

The Public Prosecutor’s Office points out that the chance of becoming a (fatal) victim of a crime is almost 25 times higher on Sint Maarten than in a country like the Netherlands for example. “As far as the level of punishment in the BROCCOLI investigation is concerned, it is not only about general prevention, but also about specific prevention. St. Maarten’s society must be protected against these suspects for as long as possible,” said the Public Prosecutor.

Officier van Justitie eist een gevangenisstraf voor de duur van meer dan 20 jaar voor de liquidatie van Franky Brunache

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf voor de duur van 22 jaar gevorderd tegen H.H.M. (24) en 24 jaar gevorderd tegen H.F.M. (27) voor de liquidatie van Franky Brunache in Hope Estate op 24 januari 2017.

Voor verdachte H.F.M. (27) heeft de Officier van Justitie een hogere gevangenisstraf gevraagd. H.F.M. heeft namelijk al drie keer een strafbaar feit gepleegd in een lopende proeftijd. Ook de liquidatie werd in een lopende proeftijd gepleegd. Om die reden heeft de Officier van Justitie ook de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 1 jaar gevraagd.

“Sint Maarten kampt al jaren met ernstige en zware criminaliteit. Op sommige momenten lijken schietpartijen – al dan niet met dodelijke afloop – wel aan de orde van de dag. Hiertegen kan alleen door hard ingrijpen van politie en justitie worden opgetreden met de bedoeling een en ander een halt toe te roepen,” aldus de Officier van Justitie.

Volgens de Officier van Justitie hebben beide verdachten hebben tezamen in vereniging de moord op Franky Brunache gepleegd, waarbij H.H.M. de vluchtauto heeft geregeld en bestuurd en H.F.M. de vermoedelijke schutter is geweest.

“Moord is een van de zwaarste delicten, zo niet het zwaarste, uit het Wetboek van Strafrecht. Het gaat hier om een moord die alle kenmerken heeft van een liquidatie. Franky Brunache is op 20 meter van zijn woning geliquideerd, notabene 20 minuten voor zijn verjaardag. Het gaat hier overduidelijk om brutaal, gewetenloos en niets ontziend geweld.”

Verder vindt dat gewetenloze geweld plaats in een woonwijk en er hadden – behoudens de inzittenden van de auto – ook gemakkelijk andere slachtoffers kunnen vallen. In ieder geval heeft deze liquidatie in de wijk Guana Bay en ook elders op Sint Maarten voor veel onrust gezorgd.

Het Om brengt hierbij in herinnering dat op Sint Maarten de kans om (dodelijk) slachtoffer te worden van een geweldsdelict bijna 25 keer zo hoog is als bijvoorbeeld in een land als Nederland. Het gaat voor wat betreft de strafmaat in het onderzoek BROCCOLI niet alleen om generale preventie, maar natuurlijk ook om specifieke preventie. “De Sint Maartense samenleving moet zo lang mogelijk tegen deze verdachten worden beschermd,” aldus de Officier van Justitie.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: