Advertisements

Strategic Plan St Maarten

Persbericht nr. 2018-047
CBCS presenteert Strategisch Plan op Sint Maarten
Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft haar strategisch plan gepresenteerd op Sint Maarten. De Gouverneur van Sint Maarten, de overheid, vertegenwoordigers uit de financiële sector en adviesorganen waren voor deze presentatie uitgenodigd.
De nieuwe strategie van de CBCS richt zich op 3 focusgebieden: monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten, een stabiele en competitieve financiële sector en het ontwikkelen van een klantvriendelijke en innovatieve organisatie. Deze focusgebieden zijn verder uitgewerkt in verschillende strategische doelen die zijn verspreid over de periode 2018-2020.
Tijdens de presentatie gaf CBCS-president a.i. mevrouw Leila Matroos-Lasten een uiteenzetting van de doelen voor de komende periode tot en met 2020. Ook gaf zij aan wat inmiddels is gedaan voor Sint Maarten en waar op dit moment nog aan wordt gewerkt. Zo heeft de CBCS onder meer de Regering van Sint Maarten alsook de World Bank, het IMF en Eclac geadviseerd bij het tot stand komen van het ‘Recovery Plan’ voor Sint Maarten en heeft Sint Maarten zich, op advies van de CBCS, per 1 september van dit jaar aangesloten bij de Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility (CCRIF). Via de CCRIF is het Land verzekerd voor schade als gevolg van aardbevingen, tropische cyclonen en hevige regenval. Middels CCRIF is Sint Maarten beschermd tegen acute liquiditeitsproblemen na een grote ramp.
Op wetgevingsniveau is op Sint Maarten de Landsverordening actualisering en harmonisatie toezichtlandsverordeningen Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten van kracht geworden en wordt er momenteel gewerkt aan een Payment System Act.
De aanwezigen op de presentatie gaven aan aangenaam verrast te zijn met de plannen van de CBCS en het enthousiasme van de Bank om een complete transformatie te realiseren, te delen. Het doel van de CBCS om een professionele en open organisatie te zijn en een adviserende business partner voor de financiële sector en overheden van de Landen te worden, is iets wat de aanwezigen toejuichen.
“De burgers van Curaçao en Sint Maarten gaan een ‘State of the Art’ Centrale Bank kennen met een klantvriendelijke en innovatieve uitstraling,” zo verzekerde Matroos-Lasten de aanwezigen. Hiermee wil de CBCS een betere invulling geven aan haar kerntaken voor wat betreft de handhaving van de monetaire en financiële stabiliteit en de bevordering van de competitieve positie van de financiële sector. Op deze manier wil de CBCS bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in en de sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten.
Willemstad, 20 november 2018 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 


Press release 2018-047
CBCS presents Strategic Plan in Sint Maarten
Willemstad/Philipsburg – Recently, the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) presented its Strategic Plan to the stakeholders in Sint Maarten. The Governor of Sint Maarten, as well as the government, representatives from the financial sector, and advisory bodies were invited to attend the presentation.
The new strategy of the CBCS has 3 focus areas: the monetary stability of Curaçao and Sint Maarten, a stable and competitive financial sector and the development of a customer-friendly and innovative organization. These focus areas have been further developed in several strategic goals for the period 2018-2020.
In her presentation, Mrs. Leila Matroos-Lasten, acting president of the CBCS, explained the strategic goals for the period up to 2020. She also indicated what has been accomplished for Sint Maarten so far and the projects that are currently underway. The CBCS, for example, acted as consulting partner for the government of Sint Maarten, the World Bank, IMF and Eclac, in the process of developing the Sint Maarten Recovery Plan. Also, on the advice of the CBCS, Sint Maarten joined the Caribbean Catastrophic Risk Insurance Facility (CCRIF) on September 1, 2018. As member of the CCRIF, the government is insured for damage resulting from earthquakes, tropical cyclones and excess rainfall. Through the CCRIF, Sint Maarten is protected from liquidity problems after a major natural disaster.
On a legislative level, the National Ordinance Actualization and Harmonization Supervision Ordinances Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten came into force in Sint Maarten. Furthermore, a Payment System Act is currently being drafted.
Those attending the presentation said to be pleasantly surprised by the CBCS’ plans and that they share the CBCS’ enthusiasm to achieve complete transformation. They welcome the CBCS’s goal to be a professional and open organization and an advisory business partner for the financial sectors and governments of both Countries.
“The people of Sint Maarten and Curaçao will get to know a State of the Art Central Bank, with a customer-friendly and innovative image”, Mrs. Matroos-Lasten assured the attendees. This way, the CBCS wants to better perform its core business as to ensuring the monetary and financial stability and promoting the competitive position of the financial sector. In doing so, the CBCS wants to contribute to the community’s confidence and the social economic development of Curaçao and Sint Maarten.
Willemstad, November 20, 2018
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

..

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: