BESTUURSCOLLEGE TA BAI FUL SPIT KU DRECHAMENTU DI KAYA NA 2019

BESTUURSCOLLEGE TA BAI FUL SPIT KU DRECHAMENTU DI KAYA NA 2019

 

Entrante aña 2019 Bestuurscollege ta bai ful spit ku trabou di mantenshon i drechamentu di kaya.  E estado aktual di kaya na Boneiru ta pésimo. Banda di retraso den mantenshon di kaya, tin parti grandi na e isla kaminda no tin un bon afvur di awa, i esaki ta afektá kalidat di e kayanan. Boneiru no tin sufisiente fondo pa rekuperá e retraso ku tin. Pa e motibu akí Bestuurscollege a boga fuerte pa atendé purá ku e problemanan. Den Akuerdo di Gobernashon ku Reino a palabrá ku na aña 2019 ta bai usa plaka èkstra pa kuminsá atendé ku e retraso i drecha kaya.  

Ta urgente pa drecha i restorá kaya. No solamente en bista di interes sosial i  ekonómiko pero tambe en bista di seguridat den tráfiko, chèns pa desaroyo regional i salubridat públiko. No ta trata solamente di mantenshon retrasá di kaya asfaltá, tin un retraso enorme tambe den asfaltá kamindanan ku ainda ta di tera. Te ainda tin parti grandi di zona habitá kaminda e kayanan no ta asfaltá.

Durante añanan no a tuma masha medida tampoko pa afvur di áwaseru. Ku konsekuensia ku tin masha área ku tin molèster di awa, esaki tin un efekto negativo pa e kayanan. Ta p’esei a palabrá ku ta bai traha un plan pa maneho di awa na Boneiru, di moda ku ta haña un bista di e problemanan i por solushoná nan.

Den akuerdo di gobernashon di Rutte III a palabrá ku ta pone di un forma strukturá  2.75 mion euro pa aña disponibel pa drecha kaya na Boneiru. I pa un biaha so ta pone 3 mion euro disponibel pa drecha kaya den serkania di tres skol ku tin masha molèster di stòf debí na e kamindanan di tera ku tin ei. Ora tur e plannan ta aprobá lo por kuminsá na yüni 2019 ku mantenshon i drechamentu di kaya.

 

BESTUURSCOLLEGE ZET IN 2019 VAART ACHTER ONDERHOUD WEGEN 

Het Bestuurscollege zet in 2019 nog meer vaart achter het onderhoud en de reparatie van wegen. De huidige staat van het wegennet op Bonaire is slecht te noemen. Naast het achterstallig onderhoud aan de wegen is de kwaliteit van wegen ook aangetast omdat op grote delen van het eiland een goede waterafvoer ontbreekt.  Bonaire beschikt niet over voldoende financiële middelen om de achterstanden weg te werken. Dat is de reden waarom het Bestuurscollege zich sterk heeft gemaakt voor een snelle aanpak van de problemen. In het Bestuursakkoord met het Rijk zijn afspraken gemaakt om met extra geld in 2019 te beginnen met een inhaalslag om wegen te verbeteren. 

Reparatie en renovatie zijn dringend noodzakelijk. Niet alleen vanuit maatschappelijk en economisch belang maar ook uit het oogpunt van de verkeersveiligheid, regionale ontwikkelingskansen en volksgezondheid. Het gaat niet alleen om achterstallig onderhoud van de reeds verharde wegen, er is ook een enorme achterstand in de verharding van wegen. Met name in grote delen van reeds bebouwde (woon)gebieden zijn de wegen nog steeds onverhard.

Gedurende vele jaren zijn op Bonaire weinig voorzieningen getroffen voor de afvoer van hemelwater. Het gevolg hiervan is dat vele gebieden wateroverlast hebben, dit heeft grote nadelige gevolgen voor de wegen. Daarom is er ook afgesproken dat er een Waterbeheerplan wordt gemaakt voor Bonaire zodat de problemen inzichtelijk worden en opgelost kunnen worden. 

In het Regeerakkoord heeft het Kabinet Rutte III afgesproken dat er jaarlijks structureel 2.75 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan Bonaire voor het onderhoud en herstel van wegen. Bonaire krijgt eenmalig een bedrag van 3 miljoen euro voor het onderhoud aan wegen in de buurt van drie scholen die veel stofoverlast hebben van de onverharde wegen. Zodra alle plannen zijn goedgekeurd, kan vanaf juni 2019 de schop in de grond en kunnen de wegwerkzaamheden beginnen.

error: Content is protected !!