Advertisements

Vonnis van dit Gerecht in de strafzaak tegen de verdachte: R.M.C., geboren op Curacao, wonende in Curacao, thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curacao.

vonnis GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACA0

Parketnummer: 500.00480/17 Uitspraak: 2 november 2018 Tegenspraak
Vonnis van dit Gerecht
in de strafzaak tegen de verdachte:
R.M.C., geboren op Curacao, wonende in Curacao, thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curacao.
Onderzoek van de zaak Het onderzoek heeft ter openbare terechtzitting plaatsgevonden. De verdachte is telkens verschenen, op 3 januari 2018 en 9 februari 2018 bijgestaan door mr. P.C. Janssen en op de overige terechtzittingen door zijn raadsman mr. E.F. Sulvaran, advocaat in Curacao.
De benadeelde partijen M.C.L. en S.J. e/v E. hebben zich ter terechtzitting gevoegd in het strafproces met een vordering tot schadevergoeding.
De officier van justitie, mr. S.A. van de Vliet, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1 impliciet primair en 2 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf.
Zijn vordering behelst voorts de toewijzing van de vordering van de benadeelde partijen.
De raadsman heeft primair bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk zal worden verklaard in de strafvervolging van de verdachte. Subsidiair heeft de raadsman vrijspraak bepleit.
Tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat:
1 hij op of omstreeks 24 juli 2016 to Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk( en met voorbedachten rade) R.E. en/of I.R. en/of C.L. van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) met dat opzet (en na kalm beraad en rustig overleg), met een of meer vuurwapens (van/op zeer korte afstand) een aanzienlijke hoeveelheid, in elk geval een of meer, kogels afgevuurd op/in /door en/of in de richting van het hoofd en/of de nek, althans het lichaam van die R.E. en/of I.R. en/of C.L., waardoor die R.E. en/of I.R. en/of C.L. door een of meer van

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: