Advertisements

Vonnis van dit Gerecht in de strafzaak tegen de verdachte: J.A.G., geboren te Curacao, wonende in Curacao, thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curacao uit anderen hoofde.

vonnis  GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURACA0

Parketnummer: 500.00507/17 Uitspraak: 2 november 2018 Tegenspraak
Vonnis van dit Gerecht
in de strafzaak tegen de verdachte:
J.A.G., geboren te Curacao, wonende in Curacao, thans gedetineerd in het huis van bewaring in Curacao uit anderen hoofde.
Onderzoek van de zaak Het onderzoek heeft ter openbare terechtzitting plaatsgevonden. De verdachte is telkens verschenen, steeds bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. A.N. Sulvaran, met uitzondering van 6 juli 2018, die dag is de verdachte bijgestaan door mr. E.F. Sulvaran.
De benadeelde partijen M.C.L. en S.J. e/v E. hebben zich ter terechtzitting gevoegd in het strafproces met een vordering tot schadevergoeding.
De officier van justitie, mr. S.A. van de Vliet, heeft ter terechtzitting gevorderd dat het Gerecht het onder 1 primair impliciet primair en 2 ten laste gelegde bewezen zal verklaren en de verdachte daarvoor zal veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf.
Zijn vordering behelst voorts de toewijzing van de vordering van de benadeelde partijen.
De raadsvrouw heeft bepleit dat de verdachte zal worden vrijgesproken van het aan hem ten laste gelegde.
Tenlastelegging Aan de verdachte is – na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting – ten laste gelegd dat:
1. primair
hij op of omstreeks 24 juli 2016 te Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk (en met voorbedachten rade) R.E. en/of I.R. en/of C.L. van het leven heeft beroofd, immers heeft/hebben verdachte en/ of zijn mededader(s) met dat opzet (en na kalm beraad en rustig overleg), met een of meer vuurwapens (van/op zeer korte afstand) een aanzienlijke hoeveelheid, in elk geval een of meer,

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: