Advertisements

Trafikashon hende riba agènda ku US State Department

Info OM:

Trafikashon hende riba agènda ku US State Department

Djárason 24 di òktober 2018 a tuma lugá un reunion na Korsou entre e funshonario (deskofficer) enkargá ku Karibe i Repúblika Dominikana ku miembronan di konsulado Amerikano, Ministerio Públiko (OM) di Kòrsou, Ministerio di Hustisia di Kòrsou, Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) i Fundashon pa Yudansa na Víktima (Slachtofferhulp). A papia riba e problemátika di trafikashon di hende na Korsou. E reunion tabata tin un karakter di ‘sera konosí’ i a papia riba posibilidat di koperashon pa loke ta trata kombatí trafikashon di hende.

Otro temanan importante ku a keda trata tabata e tres P (protekshon, persiguishon, prevenshon). A papia riba kasonan penal pendiente, e yudansa na víktimanan di trafikashon di hende i publisidat i dunamentu di informashon na públiko pa loke ta trata konsientisashon i prevenshon.

Korsou pa años kaba tin e status di TIER-2 ora ta trata atendimiento di trafikashon di hende. Esaki ta nifiká ku gobièrnu a tuma pasonan pa atendé ku e fenómeno spesífiko aki di e forma di kriminalidat ai. Ku mehorashon di koperashon ta spera di alkansá e status di
TIER-1 pronto.

Mensenhandel op de agenda met US State Department

Op woensdag 24 oktober 2018 zijn de desk-officer van de State Department van de Verenigde Staten belast met het Caribisch gebied en de Dominicaanse Republiek, leden van de US consulaat en vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, het Ministerie van Justitie van Curacao, de Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad en Stichting Slachtofferhulp bijeengekomen om de problematiek van mensenhandel op Curacao te bespreken. De bijeenkomst had een kennismakingskarakter waarbij de aanpak van mensenhandel op Curaçao en de samenwerkingsmogelijkheden met betrekking tot deze aanpak op de agenda stonden.

Belangrijke andere thema’s die tijdens het overleg naar voren kwamen, waren de drie P 1s (protection, prosecution, prevention) waarbij stil werd gestaan bij lopende strafrechtelijke onderzoeken, de zorg voor de uit deze onderzoeken naar voren gekomen slachtoffers en de voorlichting aan het publiek in het kader van bewustwording en preventie.

Curaçao staat al jaren op de TIER-2 status als het gaat om de aanpak van mensenhandel. Dit houdt in dat de overheid stappen heeft gemaakt om dit criminaliteitsfenomeen aan te pakken. Met verbeterde samenwerking op dit gebied, streeft men ernaar om de TIER-1 status te behalen en te behouden.

Human trafficking on the agenda with US State Department

On Wednesday, October 24, 2018, the desk-officer of the State Department of the United States in charge of the Caribbean and Dominican Republic, members of the US Consulate and representatives of the Public Prosecutor’s Office (OM), the Ministry of Justice of Curaçao, the Directorate of Foreign Relations (DBB) in Willemstad and the Victim Support Curaçao met in order to discuss the problem of human trafficking in Curaçao. The meeting had an introductory character in which the approach to trafficking in Curaçao and the possibilities for cooperation with regard to this approach were on the agenda.

Important other themes that emerged during the consultations were the three P’s (protection, prosecution, prevention), which focused on pending criminal investigations, the care of the victims that emerged from these investigations and the provision of information to the public in the framework of awareness and prevention.

Curaçao has been on TIER-2 status for years when it comes to dealing with human trafficking. This means that the government has taken steps to tackle this crime phenomenon. With improved cooperation in this area, the aim is to achieve and maintain the TIER-1status.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: