Advertisements

AFHANDELING VAN INBESLAGGENOMEN GOEDEREN IN CURAÇAO

AFHANDELING VAN INBESLAGGENOMEN GOEDEREN IN CURAÇAO
Inspectieonderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving naar het beheer van risicovolle inbeslaggenomen goederen in Curaçao.
Juni 2014
Bevindingen beheer van drugs
Uit de bevindingen van de Raad is gebleken dat overname en bewaring van drugs door het Bureau Narco Bestrijding (verder BNB) conform interne (*1)niet formeel vastgestelde procedures geschiedde.
De Raad constateerde dat de procedures in het Wetboek van Strafvordering voor Curaçao (verder WvSv.), met name de verpakking en deponering, (*2)niet in acht werden genomen.
Ook constateerde de Raad dat er (*3)geen lijst van inbeslaggenomen goederen werd opgemaakt. In plaats daarvan werd een proces-verbaal van test en weging opgemaakt die
bij het dossier werd gevoegd.
Conclusies
De Raad constateerde dat de wetgeving, met name de procedures in het WvSv. en het Landsbesluit bewaring inbeslaggenomen voorwerpen met betrekking tot de deponering
van het inbeslaggenomen voorwerpen bij de Griffie (bewaarder), (*4)door geen enkele afdeling binnen het KPC werden opgevolgd.
Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: