Advertisements

GMN Persbericht inzake metingen luchtkwaliteit 2017 is onjuist en misleidend

betreft: GMN Persbericht inzake metingen luchtkwaliteit 2017 is onjuist en misleidend

 

Geachte minister Romer,

 

Uw ministerie van GMN heeft middels bijgevoegd persbericht de bevolking geïnformeerd dat volgens het GGD-rapport ‘metingen luchtkwaliteit 2017’ de luchtkwaliteit te Kas Chikitu voldoet aan de vergunning (Attachment F) van Isla en BOO en zelfs aan Europese normen.  De gerapporteerde overschrijding van de Europese fijnstof-norm wordt door GMN verklaard door de aanwezigheid van Saharazand in de lucht.

Dit persbericht is onjuist en misleidend.

Uw verwijzing naar Europese normen doet vermoeden dat uw ministerie de literatuur bijhoudt en de gezondheid van de bewoners geen gevaar loopt. Niets is minder waar!In het GGD-rapport over 2017 worden in de tabel voor Kas Chikitu de Europese normen nota bene vermeld (“EU”) en de metingen in de wijk blijken schokkend: álle Europese normen voor zwaveldioxide zijn fors overschreden. Ook de Europese normen voor fijnstof (PM10) en het kankerverwekkende benzeen en nikkel zijn overschreden.* 

De inademingslucht te Kas Chikitu is door de uitstoot van Isla, CRU en Aqualektra zeer ernstig vervuild met zwaveldioxide, fijnstof en zware metalen en is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. Dat is de enige conclusie die getrokken mag worden uit het GGD-rapport ‘metingen luchtkwaliteit 2017’!

De Curacaose normen voor zwaveldioxide zijn nog uit 1994…en beschermen de gezondheid allang niet meer. Vanaf verlening van de vergunning aan Isla (1997) en CRU (1998) is gesteld dat “bij voortschrijdend inzicht de gezondheidsnormen zouden worden bijgesteld”. Dat is ondanks alle alarmerende literatuur in de afgelopen 20 jaar niet gebeurd.

De werkelijkheid wordt door GMN getoetst aan sterk verouderde inzichten. De bewoners worden blootgesteld aan de uitstoot van de industrie aan het Schottegat die actuele (Europese) gezondheidsnormen ernstig overschrijdt.

Als minister van Volksgezondheid dient u hiervan op de hoogte te zijn. Het is zeer ernstig en schadelijk voor de volksgezondheid dat uw ministerie u en de bevolking onjuist en misleidend informeert en kennelijk liever haar kop in het (Sahara)zand steekt.

Wij verzoeken u uw verantwoordelijkheid te nemen en een gecorrigeerd persbericht te laten opstellen door GMN en de bewoners juist te (laten) informeren via de media.

Tevens verzoeken wij u nogmaals ons te informeren over het opnemen van toegezegde actuele (internationale) gezondheidsnormen in een per 1 januari 2020 te verlenen nieuwe hindervergunning aan de eventuele (nieuwe) exploitant van Isla en aan CRU en Aqualektra. Ons (herhaalde) verzoek aan u en aan premier Rhuggenaath dateert inmiddels van 26 juni.

Een kopie van dit schrijven wordt tegelijk per email naar de media en andere belanghebbenden verstuurd. De betreffende email adressen zijn verkregen via een persbericht van Refineria Isla.

 

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: