Advertisements

BOLETIN SPESIAL – SPECIAAL BERICHT – SPECIAL BULLETIN Nr. 1

BOLETIN SPESIAL Nr. 1

SERVISIO METEOROLÓGIKO KÒRSOU

DJASABRA, 29 DI SÈPTÈMBER 2018, 06:00 O.L.

UN MENSAHE DI PREKOUSHON (KÓDIGO HEL) PA LAMAN BRUTU TA NA VIGOR PA ÁREANAN DI KOSTA DI KÒRSOU

******ANÁLISIS DI PRONÓSTIKO TA INDIKÁ DESAROYO DI KONDISHONNAN DI LAMAN BRUTU KU POR MENASÁ PARTINAN DI KOSTA DI KÒRSOU******

E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR DI DJASABRA, 29 DI SÈPTÈMBER 2018, 15:00 O.L. TE DJADUMINGU, 30 DI SÈPTÈMBER 2018, 16:00 O.L.

IMPAKTO ANTISIPÁ:

 • Resake i/òf bientu fuerte lo kousa laman brutu na kosta;
 • Ola haltu lo kousa daño na boto chikí, si esakinan keda na tera kantu di awa;
 • Inundashon di kosta lo kousa daño na fasilidatnan na playa.

MEDIDA DI PREKOUSHON:

 • Ta konsehá usuario di boto chikí pa tene kuidou ora ku nabegá den e kondishonnan aki;
 • Debí ku inundashon ta probabel den sierto área kantu di kosta, ta urgi doño di fasilidatnan na kosta pa protehá nan propiedat, kaminda ku esaki ta posibel.
 • Ta konsehá hende ku ta landa pa tene kuidou i no bai leu for di kantu

DEFINISHONNAN:

Un Boletin Spesial ta ser emití pa eventonan di wer ku ta kousa inkonbeniensia general òf preokupashon den pueblo (ku ta rekerí atenshon i akshon di outoridatnan di brantwer i polis) i ku no por ser deskribí na un manera adekuá den un pronóstiko di tempu regular.

Un Mensahe di Prekoushon pa Laman Brutu ta un anunsio pa ora ku laman brutu ta posibel (probabilidat di 10 pa 30%) denter di próksimo 8 pa 24 oranan.

E frase ku ta kuminsá ku E KONDISHONNAN AKI LO DURA FOR ta duna un aproksimashon di e periodo di durashon di e kondishonnan di peliger.

KEDA PENDIENTE PA MAS INFORMASHON.

E siguiente boletin lo wòrdu emití djasabra, 29 di sèptèmber 2018, 12:00 o.l.

SPECIAAL BERICHT No 1

METEOROLOGISCHE DIENST CURAÇAO

ZATERDAG, 29 SEPTEMBER 2018, 06:00 L.T.

EEN VOORZORGSMEDEDELING (CODE GEEL) VOOR RUWE ZEE VAN KRACHT VOOR DE KUSTGEBIEDEN VAN CURAÇAO

******DE VERWACHTINGSANALYSE TOONT DE ONTWIKKELING VAN RUWE ZEE CONDITIES AAN, DIE DELEN VAN DE KUSTGEBIEDEN VAN CURAÇAO KUNNEN BEDREIGEN******

CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF ZATERDAG, 29 SEPTEMBER 2018, 15:00 L.T. TOT ZONDAG, 30 SEPTEMBER 2018, 16:00 L.T.

VERWACHTE EFFECTEN:

 • Deining en/of sterke wind kunnen voor ruwe zee aan de kust zorgen;
 • Brandingsgolven kunnen schade aan kleine vaartuigen veroorzaken, indien deze zich vlak aan zee bevinden;
 • Door het onder water lopen van kustgebieden kunnen strandfaciliteiten schade oplopen.

VOORZORGSMAATREGELEN:

 • Zeelieden met kleine vaartuigen wordt verzocht om voorzichtig te zijn, wanneer zij onder deze omstandigheden gaan varen;
 • Aangezien het onderlopen van kustgebieden mogelijk is, wordt eigenaars van kustfaciliteiten aangeraden om deze, waar mogelijk, te beschermen;
 • Zwemmers wordt aangeraden voorzichtig te zijn en zich niet ver uit de kust te begeven.

DEFINITIES:

Een Speciaal Bericht wordt uitgegeven voor weersverschijnselen, die ongebruikelijk zijn, algemeen ongemak of bezorgdheid bij de bevolking veroorzaken (waarbij de aandacht en actie van brandweer en politieautoriteiten noodzakelijk zijn) en niet op een geschikte manier in een reguliere weersverwachting kunnen worden beschreven.

Een Voorzorgsmededeling in verband met Ruwe Zee is een aankondiging voor wanneer ruwe zee mogelijk (10 tot 30% kans) is in de komende 8 tot 24 uur.

De zin die begint met CONDITIES WORDEN VERWACHT TE DUREN VANAF geeft slechts een benadering van de duur van de verwachte slechtweercondities aan.

BLIJF IN AFWACHTING VAN MEER INFORMATIE

Het volgende bericht wordt uitgegeven op zaterdag, 29 september 2018, 12:00 l.t.

SPECIAL BULLETIN No. 1

METEOROLOGICAL DEPARTMENT CURAÇAO

SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2018, 06:00 L.T.

A CAUTIONARY STATEMENT (CODE YELLOW) FOR ROUGH SEAS IS IN EFFECT FOR COASTAL AREAS OF CURAÇAO

******FORECAST ANALYSIS INDICATES THE DEVELOPMENT OF ROUGH SEA CONDITIONS THAT MAY BE A THREAT TO COASTAL SECTIONS OF CURAÇAO******

CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM SATURDAY, SEPTEMBER 29, 2018, 15:00 L.T. TILL SUNDAY, SEPTEMBER 30, 2018, 16:00 L.T.

EXPECTED IMPACT:

 • Swells and/or strong winds will cause coastal waters to be rough;
 • Breakers are likely to damage small craft, if left onshore, close to the water line;
 • Coastal flooding is expected to cause damage to beach facilities.

PREPAREDNESS ACTIONS:

 • Mariners operating small vessels are advised to exercise caution when navigating in these conditions;
 • Since coastal flooding is possible, owners of coastal facilities are urged to protect their property where this is possible;
 • Swimmers are advised to exercise caution and not to venture far from shore.

DEFINITIONS:

Special Bulletin is issued for weather events that are unusual, cause general inconvenience or public concern (requiring the attention and action of fire department and police authorities) and cannot adequately be described in a regular weather forecast.

Cautionary Statement for Rough Seas is an announcement when rough sea conditions are possible (probability of 10 to 30%) within the following 8 to 24 hours.

The line starting with CONDITIONS EXPECTED TO LAST FROM gives an approximation of the period of the hazardous condition.

STAY TUNED FOR FURTHER INFORMATION.

The next bulletin will be issued Saturday, September 29, 2018, 12:00 l.t.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: