Advertisements

PsyCur, de Beroepsvereniging van Psychologen van Curaçao staat voor kwaliteit

PsyCur, de Beroepsvereniging van Psychologen van Curaçao staat voor kwaliteit

De beroepsvereniging van psychologen PsyCur staat voor kwaliteit en zet zich daarvoor in. Dat doet zij o.a. door het organiseren van thema avonden & lezingen, haar leden te informeren over bijscholing en ook door het opstellen van een klachtenprocedure die momenteel op Curaçao niet bestaat. Om deze leemte te vullen heeft PsyCur vorig jaar met de Inspectie van GMN afgesproken dat eventuele klachten voorlopig rechtstreeks bij de Inspectie GMN ingediend kunnen worden. Er is dus momenteel sprake van een overgangsperiode, totdat de klachtenregeling van PsyCur formeel in werking treedt. De overgangsperiode zal naar verwachting geen problemen opleveren.

PsyCur is al ruim een jaar in overleg en in goede samenwerking met de Inspectie van GMN over onder andere het invullen van en vorm geven aan de nieuwe wet Landsverordening Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIGcur). Deze Landsverordening is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken. Tevens is het bedoeld om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Daarom moet in deze wet bepalingen komen over zaken als titelbescherming, registratie, herregistratie en klachtenregeling.
PsyCur betrekt haar leden bij de voorstellen die zij met de Inspectie bespreekt.

De beroepsvereniging is via leden op de hoogte gebracht van het onderzoek door de Inspectie van het ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur (GMN) naar psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen. Op grond van de wettelijke bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de Inspectie is zij bevoegd om deze taak dan ook uit te (laten) voeren zonder aankondiging vooraf.
PsyCur heeft er alle vertrouwen in dat ook dit onderzoek een bevestiging zal zijn van – en/of bij zal dragen aan de goede kwaliteit van de gezondheidszorg op Curacao.

Het Bestuur van PsyCur

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: