Advertisements

Ontmoeting leden Raad van Advies in het Gouverneurspaleis

Ontmoeting leden Raad van Advies in het Gouverneurspaleis

Maandag 3 september 2018: Gouverneur wisselt van gedachten met de Raad van Advies over wetgevings- en bestuurszaken

WILLEMSTAD –
De Raad van Advies houdt regulier contact met de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille GeorgeWout
in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad. In dat kader heeft op maandag 3 september
2018 een ontmoeting met de leden van de Raad plaatsgevonden in het Gouverneurspaleis. Tijdens
deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken van wetgeving en bestuur.
De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De
regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van landsverordeningen
die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene
maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen. Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over
initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Naast de adviezen van
de Raad staat ook andere algemene informatie betreffende de Raad op zijn website:
www.raadvanadvies.cw

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: