Advertisements

Kenmerken valse bankbiljetten

Kenmerken valse bankbiljetten

Ter aanvulling op het eerder door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) uitgebrachte persbericht (PB2018-032) over valse 100 gulden biljetten wil de CBCS het volgende met het publiek delen:
De CBCS heeft geconstateerd dat er ook valse 25 gulden bankbiljetten in omloop zijn. Na bestudering van een aantal valse 25 en 100 gulden biljetten heeft de CBCS de volgende kenmerken kunnen constateren:
 Een groot aantal van de bestudeerde valse 100 gulden biljetten heeft hetzelfde serienummer, te weten 8257613310. Geldige bankbiljetten hebben allemaal een eigen uniek serienummer. Bij het aannemen van meerdere bankbiljetten doet u er goed aan om te controleren of alle biljetten een ander serienummer hebben.
 De valse biljetten zien er versleten uit waarbij delen van de tekst ontbreken of niet duidelijk zichtbaar zijn. Bij geldige bankbiljetten zijn alle teksten (inclusief de wettelijke tekst) duidelijk leesbaar. Voor zover dit niet het geval is wordt aangeraden om het bankbiljet niet te accepteren.
 De valse 100 gulden biljetten hebben een afwijkende kleur, namelijk een rozige of een groenige kleur. Geldige 100 gulden biljetten hebben een bruine kleur. De eclipsen op de biljetten en de blokjes langs de randen behoren een parelmoerkleur te hebben. Op de valse bankbiljetten hebben deze een gelige kleur. Mochten de kleuren op de aangeboden biljetten afwijken of herkent u kleuren van andere denominaties in het aangeboden bankbiljet, wordt u aangeraden het biljet niet aan te nemen.
 Op de valse bankbiljetten sluiten de golvende lijn op het goudfolie en die op het ‘witte’ gedeelte ernaast niet op elkaar aan. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het folie niet het originele folie is, maar dat dit later op het biljet is aangebracht.
Ook zijn er valse biljetten die geen folie hebben, biljetten waarop het folie niet blinkt en biljetten waarbij het lijkt alsof het folie erop is getekend.
 De ‘N’ aan de voorzijde en de ‘A’ aan de achterzijde van het geldige biljet dienen in het licht naadloos in elkaar te passen. Dit was bij sommige vervalsingen wel het geval, bij andere niet.
 Het papier van de valse bankbiljetten voelt anders aan dan het papier van de geldige biljetten.
De valsmunters hebben in bepaalde gevallen geldige biljetten van een lagere denominatie gebleekt en opnieuw geprint met een hogere denominatie. Dat betekent dat deze valse biljetten beschikken over de authentieke echtheidskenmerken waaronder het watermerk, de planchetten (glitters) aan de achterzijde van het bankbiljet en het goudfolie.
De CBCS wil het publiek daarom waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van
bankbiljetten. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren.
Wellicht ten overvloede attendeert de Bank u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse
bankbiljetten mag aannemen. U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen
wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen van geld of het
bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.
De echtheidskenmerken van onze bankbiljetten zijn ook te vinden op de website van de CBCS
http://www.centralbank.cw/banknotes.
Willemstad, 27 augustus 2018
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

 

==================

 

Counterfeit banknote features
In addition to our previously issued press release (2018-032), the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wants to share the following with the public.
The CBCS has found that apart from counterfeit NAf. 100 banknotes, there have also been detected fake NAf. 25 banknotes. After having examined several of these counterfeit banknotes, the CBCS has identified the following range of features:
 Almost all of the banknotes examined had the same serial number, i.e. 8257613310, while genuine banknotes all have a unique serial number. When accepting more than one banknote, it is advisable to make sure all the notes have a different serial number.
 The counterfeit banknotes were worn – the text on the notes was faint or even partly missing. The print on genuine banknotes (including the legal text) should always be clearly legible. If you are offered a banknote where this is not case, you are advised not to accept that banknote.
 While the dominant color of a genuine NAf. 100 banknote is brown, the counterfeit notes had a more pink and greenish color. The front side is imprinted with a pearly ink that gives an iridescent effect. Under angled light a shiny gold-colored pattern becomes visible. When accepting banknotes, always pay attention to the color of the notes. Do not accept banknotes with a color that differs from the usual color or resembles the color of another denomination.
 On the counterfeit banknotes, the curved line of the pattern that is printed over the gold-foil seal does not connect to the line printed on the ‘white’ part. This leads to the conclusion that the gold-foil seal was applied to the banknotes afterwards. There have also been detected fake banknotes where the gold-foil is missing, notes where the gold-foil doesn’t shine and notes where the gold-foil appears to be pencil-drawn.
 The letters N and A on a genuine banknote are perfectly aligned when holding the banknote up to the light. Some, but not all, of the counterfeit banknotes did have the letters aligned.
 The paper used for the counterfeit banknotes has a different feel than the genuine banknotes’ paper.
For some of the counterfeit banknotes, lower banknote denominations were bleached and reprinted with a higher denomination, which implies that the banknotes concerned do have the authentic security features such as the watermark, the pearl-like dots (planchettes) on the back of the banknote and the gold-foil.
The CBCS wants to alert the public to pay special attention when accepting banknotes. If in doubt, do not accept the suspect banknote(s).

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: