Advertisements

Valse bankbiljetten in omloop / Counterfeit banknotes in circulation

Valse bankbiljetten in omloop

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft vernomen dat er op Curaçao valse bankbiljetten van 100 gulden in omloop zijn.
De CBCS wil het publiek waarschuwen om goed op te letten bij het aannemen van bankbiljetten, en met name biljetten van 100 gulden. Indien u twijfels heeft over een bankbiljet, wordt u geadviseerd dit biljet te weigeren.
Wellicht ten overvloede attendeert de CBCS u erop dat geen enkele persoon en/of instelling valse bankbiljetten mag aannemen. U wordt aangeraden zo spoedig mogelijk de politie in te schakelen wanneer u denkt dat u met een vervalst bankbiljet te maken heeft. Op het vervalsen van geld of het bewust betalen met vals geld staat een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar.
Voor de echtheidskenmerken verwijzen wij u naar onze website: http://www.centralbank.cw/banknotes.
Willemstad, 12 augustus 2018
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

=============

 

Counterfeit banknotes in circulation

The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) has been informed that counterfeit NAf. 100 banknotes are currently in circulation in Curaçao.
The CBCS wants to alert the public to pay attention when accepting banknotes, NAf. 100 banknotes in particular. If you find yourself in the situation where you doubt the authenticity of a banknote, we strongly advise you not to accept the suspect banknote.
You are reminded that it is illegal for any person and or institution to accept counterfeit banknotes. You are advised to immediately contact the police if you think you’re dealing with a counterfeit banknote. The counterfeiting of banknotes and the fraudulent use of counterfeit means of payment are punishable by imprisonment of up to 9 years.
For more information about the security features of banknotes please visit our website http://www.centralbank.cw/banknotes.
Willemstad, Augustus 12, 2018
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: