Advertisements

Marinekazerne Suffisant – Curacao Beediging op Marinekazerne Suffisant

Marinekazerne Suffisant – Curacao

Beediging op Marinekazerne Suffisant

Onder grote belangstelling van familie, vrienden, kennissen en collega’s voltrok zich vanmorgen op Marinekazere Suffisant een bijzondere ceremonie. 22 miliciens van de Curacaose Militie legden de eed af of beloofden trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht.

Eedsformule
Op het exercitieterrein van de Marinekazerne Suffisant stonden de miliciens strak, in ceremononieel wit tenue opgelijnd. Na de aankomst van de Minister van Justitie Quincy Girigorie kon worden overgegaan tot de beëdiging. Individueel liepen de miliciens naar voren om de eedsformule uit te spreken tegenover de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, brigade-generaal Peter Jan de Vin. “Ik zweer trouw aan de Koning, Gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, zo waarlijk helpe mij god almachtig”.

 

 

 

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: