Advertisements

Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) van de Algemene Faculteit opnieuw door de NVAO positief beoordeeld

Willemstad, 12 juli 2018

 

Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (LOFO) van de Algemene

Faculteit opnieuw door de NVAO positief beoordeeld

 

WILLEMSTAD – Op 11 juli 2018 ontving de Algemene Faculteit van de Universiteit van           Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) het heuglijke bericht dat de Bacheloropleiding Leraar Funderend Onderwijs (LOFO) wederom positief is beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

 Deze lerarenopleiding die zowel op Curaçao als op Bonaire opleidt tot leraar in het funderend onderwijs (Curaçao)/primair onderwijs (Bonaire), blijft daardoor opgenomen in het register van geaccrediteerde en positief beoordeelde hbo- en wo-opleidingen. De positieve beoordeling geldt weer voor een periode van zes jaar.

De visitatie van de LOFO, die op Bonaire aangeboden wordt in blended vorm, vond plaats in augustus 2017 met als uiteindelijk resultaat weer een positieve beoordeling van de NVAO.

De Algemene Faculteit heeft door deze positieve beoordeling bevestigd gezien dat het programma van de LOFO nog steeds voldoet aan de kwaliteitseisen die aan professionele bacheloropleidingen worden gesteld. Er is nagegaan of de eindkwalificaties van de LOFO voldoen aan de eisen van vakgenoten van de beroepspraktijk. Het betreft algemene, internationaal geaccepteerde normen van een bacheloropleiding op hbo-niveau.

Tijdens de visitatie zijn onder andere gesprekken gevoerd met het opleidingsmanagement, de examencommissie van de faculteit, de docenten, vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld, studenten en afgestudeerden. Dat betekent dat deze nieuwe mijlpaal ook dit maal door hecht teamwork bereikt is. De vaste staf van de Algemene Faculteit, de gastdocenten, de studenten van de LOFO, het werkveld, de medewerkers van de ondersteunende diensten van de UoC, hebben allen hun steentje bijgedragen. Immers, in een flink aantal sessies bevraagt de visitatiecommissie groepen uit alle geledingen van de opleiding die bij activiteiten van de LOFO betrokken zijn. Verder worden alle documenten van interne commissies als examen-, werkveld- en toetscommissie erbij gehaald. Bovendien doet de visitatiecommissie onderzoek naar de kwaliteit van bijvoorbeeld tentamens, scripties, werkstukken, verslagen, dossiers en portfolio’s. Ook het docententeam wordt onderworpen aan een kwaliteitsonderzoek.

De decaan van de Algemene Faculteit geeft aan dat met deze positieve beoordeling (ofwel ‘accreditatie’) is aangetoond dat de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs van de Algemene Faculteit voldoet aan internationaal geldende kwaliteitsnormen. Daarmee staat de deur open voor intensivering van de internationale contacten tussen de LOFO van de Algemene Faculteit en die van buitenlandse instituten met vergelijkbare opleidingen.

Op 30 november 2017 werden ook de bacheloropleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans van de Algemene Faculteit wederom positief beoordeeld door de NVAO.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: