Advertisements

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO & SINT MAARTEN KOERST RICHTING EEN “STATE OF THE ART“ CENTRALE BANK WAAROP KAN WORDEN VERTROUWD / CENTRALE BANK VAN CURACAO & SINT MAARTEN SETS COURSE FOR A ‘STATE OF THE ART’ CENTRAL BANK WHICH CAN BE RELIED UPON

Persbericht nr. 2018-030

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO & SINT MAARTEN KOERST RICHTING EEN “STATE OF THE ART“ CENTRALE BANK WAAROP KAN WORDEN VERTROUWD

Willemstad- De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft gekozen voor een nieuwe strategische koers. Het strategisch plan 2018-2020 geeft een weergave van de transformatie van de CBCS naar een “State of the Art” Centrale Bank waarop kan worden vertrouwd.
De dynamische omgeving, trends en ontwikkelingen in de wereld en de veranderende verwachtingen vanuit de financiële sector hebben hiertoe geleid. In haar nieuwe ambities, zoekt de CBCS een balans tussen haar rol als effectieve toezichthouder en als adviserende business partner voor de financiële sector en overheden van de Landen. Recent werd het strategisch plan aan het voltallige personeel en aan de externe stakeholders gepresenteerd.
De nieuwe strategie van de CBCS richt zich op 3 focusgebieden: monetaire stabiliteit van Curaçao en Sint Maarten, een stabiele en competitieve financiële sector en het ontwikkelen van een klantvriendelijke en innovatieve organisatie. Deze focusgebieden zijn verder uitgewerkt in verschillende strategische doelen die zijn verspreid over de periode 2018-2020. Binnen de CBCS worden momenteel de nodige acties ondernomen om de gewenste resultaten binnen de vastgestelde periode te behalen.
“De commitment van onze leidinggevenden en medewerkers en een duurzaam cultuurveranderingsproces zijn randvoorwaarden voor het succes van dit strategisch plan. Wij geloven in onze mensen en in onze nieuwe strategie. Wij staan er volledig achter”, aldus Leila Matroos-Lasten, President a.i. en Directeur-Secretaris.
Dit nieuwe strategisch plan is het eindproduct van een participatief proces waarbij meerdere stakeholders input hebben geleverd. Vanuit verschillende invalshoeken is gekeken naar de rol die de Centrale Bank in deze moderne tijd moet spelen. Dankzij kritische en waardevolle bijdragen van zowel interne als externe stakeholders, heeft de Bank deze nieuwe strategie bepaald waar een brede groep zich in kan vinden.
“De burgers van Curaçao en Sint Maarten gaan een ‘State of the Art’ Centrale Bank kennen met een klantvriendelijke en innovatieve uitstraling.” Hiermee wil de CBCS een betere invulling geven aan haar kerntaken voor wat betreft de handhaving van de monetaire en financiële stabiliteit en de bevordering van de competitieve positie van de financiële sector. Op deze manier wil de CBCS bijdragen aan het maatschappelijk vertrouwen in en de sociaaleconomische ontwikkeling van Curaçao en Sint Maarten.

Willemstad, 10 juli 2018 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

====================

 

Press release nr. 2018-030

CENTRALE BANK VAN CURACAO & SINT MAARTEN SETS COURSE FOR A ‘STATE OF THE ART’ CENTRAL BANK WHICH CAN BE RELIED UPON

Willemstad – The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) has taken a new strategic course. The strategic plan 2018-2020 reflects the CBCS’ transformation to a “State of the Art” central bank, on which can be relied. This is the result of a dynamic environment, trends and developments worldwide and changing expectations from the financial sector. With its new ambitions, the CBCS seeks a balance between its role as effective supervisor and as advisory business partner for the financial sector and the governments of both Countries. Recently, the strategic plan was presented to the entire staff of the CBCS and the external stakeholders.
The new strategy of the CBCS has 3 focus areas: the monetary stability of Curaçao and Sint Maarten, a stable and competitive financial sector and the development of a customer-friendly and innovative organization. These focus areas have been further developed in several strategic goals for the period 2018-2020. Currently, the CBCS is taking the necessary actions to achieve the desired strategic course within the prescribed time limits. “Commitment from our managers and staff and the process of a sustainable cultural change are preconditions for the success of this strategic plan. We believe in our personnel and in our new strategy, which we fully embrace”, stated acting President Leila Matroos-Lasten.
This new strategic plan is the end result of a participative process, where several stakeholders provided their input. The role that the central bank needs to play in these modern times was discussed from different perspectives. It is with the critical and valuable contributions of both internal and external stakeholders that the CBCS has defined this new strategy, which can count on broad support.
“The people of Curaçao and Sint Maarten will get to know a “State of the Art” central bank with a customer-friendly and innovative image”. This way, the CBCS wants to better perform its core business as to ensuring the monetary and financial stability and promoting the competitive position of the financial sector. In doing so, the CBCS wants to contribute to the community’s confidence and the social economic development of Curaçao and Sint Maarten.

Willemstad, 10 juli 2018 CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 

 

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: