Advertisements

Bacheloropleiding in Human Resource Management aan de University of Curaçao is positief beoordeeld door de NVAO

Bacheloropleiding in Human Resource Management aan de University of Curaçao is positief beoordeeld door de NVAO

 

Het is met grote trots dat de Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen (FdSEW) van de University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) aankondigt dat haar opleiding Bachelor in Human Resource Management (BHRM) positief beoordeeld is door de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). In februari 2018 werd deze opleiding door een internationaal panel van de NVAO gevisiteerd. Het panel, en vervolgens het bestuur van de NVAO, heeft deze opleiding op alle 11 kwaliteitsstandaarden positief beoordeeld. Aan het einde van de visitatie heeft de visitatiecommissie aangegeven dat de opleiding een unieke combinatie omvat van nationale en internationale perspectieven, waardoor de studenten voorbereid worden om zowel lokaal, regionaal als internationaal te kunnen functioneren.

In hun conclusie stelt de NVAO vast dat de opleiding van een heldere visie op de vereisten voor een internationaal programma geniet, gebaseerd op de uitgangspunten van de Society for Human Resource Management (SHRM), het perspectief van de professionele HRM-gemeenschap op Curaçao en het perspectief van het Landelijk Overleg Orgaan HRM (LOO-HRM) in Nederland. Daarnaast concludeert de visitatiecommissie dat de focus van de opleiding gericht is op het opleiden van HR-professionals die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van organisatiebrede bedrijfsplannen en doelstellingen.

Niet alleen de theoretische onderdelen vormen de sterke pilaren van de opleiding, maar ook de praktijkdoelen in het curriculum. Bovendien moeten derdejaars-studenten verplicht participeren aan de internationale conferentie van de SHRM, die jaarlijks gehouden wordt in de Verenigde Staten. Tijdens deze conferentie ontvangen de HRM-studenten de meest recente en innovatieve kennis in hun expertiseveld, ontwikkelen zij verder hun specialistische HRM-vaardigheden en beginnen tevens te werken aan hun internationale netwerk. Gedurende hun vierde jaar zullen de HRM-studenten ook te maken krijgen met regionale professionals in een workshop gebaseerd op een van de vier mogelijke thema’s, namelijk: Talent Management, HR Analytics, Strategic Workforce Planning of Leadership.

State of the art

Een van de interessante conclusies van de NVAO is dat de beoogde leerresultaten “state of the art” zijn. Deze beoogde leerresultaten zijn relevant voor de HRM-praktijk en voldoen aan de criteria voor het bachelorniveau Een andere noemenswaardige conclusie van de NVAO is dat de visie en de beoogde leerresultaten van de HRM-opleiding aansluiten op de prioriteiten van de lokale HRM-omgeving. Het curriculum ligt in het verlengde van de beoogde leerresultaten, dekt alle beoogde leerresultaten en kwaliteitseisen voor het bachelorniveau. Verder merkt de NVAO op dat de HRM-opleiding een beroepsgericht onderwijsprogramma kent. De ontwikkeling en toepassing van kennis, training in professionele vaardigheden en het opbouwen van een professionele houding vormen integrale delen van deze opleiding. De onderzoeksoriëntatie van de opleiding ondersteunt de praktische ontwikkeling van de student op hoog niveau.

De staf, studenten en alumni van de FdSEW kunnen trots zijn op de Bacheloropleiding in HRM.

De bacheloropleiding in HRM biedt de mogelijkheid aan studenten met een havo, vwo of sbo-niveau 4 diploma om een voltijdse studie te volgen op het gebied van Human Resource Management aan de University of Curaçao.

Voor meer gedetailleerde informatie over de bacheloropleiding HRM kunt u contact opnemen met de program director mw. L. Chong, telefoonnummer 744-2155 (onder kantooruren) of per email: l.chong@uoc.cw.

Als u verder geïnformeerd wilt blijven over de meest actuele ontwikkelingen, kunt u ons volgen op Facebook:

https://www.facebook.com/Curacao-HRM-Professional-Association-688709577901656/

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: