Advertisements

Retiramentu for di sirkulashon di plakanan di papel 1986-1994

Retiramentu for di sirkulashon di plakanan di papel 1986-1994

Willemstad – Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS) a disidí den konkordansia ku artíkulo 7, insiso 1 di e statuto di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten pa entrante 31 di yüli 2018 retirá for di sirkulashon tur denominashon di plakanan di papel di florin Antiano di añanan di emishon 1986 te ku 1994. Ta trata aki di e denominashon nan NAf 5, NAf 10, NAf 25, NAf 50, NAf 100 i NAf 250 di e seri di paranan sin e imprenta di foli koló di oro.
Komo konsekuensia di esaki, entrante 1 di ougùstùs 2018 no por usa plakanan di papel di e añanan di emishon menshoná mas komo medio legal di pago i ta permití entrante e fecha ei pa rechasá nan komo tal. Esaki ta enserá ku entrante e fecha ei, no por hasi pagonan kèsh mas ku e plakanan di papel ei.
E desishon pa retirá e plakanan di papel for di sirkulashon ta basá riba un evaluashon periódiko di plakanan di papel den sirkulashon. Na momentu di evaluashon ta wak prinsipalmente e kalidat di e plakanan di papel. E plakanan di papel di e seri 1986 no ta kumpli mas ku nos eksigensianan di kalidat.
Si akaso bo ta disponé di plakanan di papel di e añanan di emishon 1986-1994, nos ta supliká bo pa kambia nan sea na un banko komersial òf na CBCS. Entrante 1 di ougùstùs 2018 te ku 31 di yüli 2048 lo por kambia e plakanan di papel aki solamente na CBCS. Konforme artíkulo 7, insiso 3 di e statuto di Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten e derechi pa demandá kambio di plakanan di papel ei ta kaduká despues di 31 di yüli 2048.
Willemstad, 1 di yüni 2018
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

==============

 

Uit omloop halen van bankbiljetten 1986-1994

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft besloten om, in overeenstemming met artikel 7, eerste lid van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten per 31 juli 2018 alle denominaties van de Nederlands-Antilliaanse gulden bankbiljetten van de uitgiftejaren 1986 tot en met 1994 buiten omloop te stellen. Het betreft hier de denominaties NAf 5, NAf 10, NAf 25, NAf 50, NAf 100 en NAf 250 van de vogelserie zonder het goudfolie.
Als gevolg hiervan kunnen bankbiljetten van de genoemde uitgiftejaren vanaf 1 augustus 2018 niet meer als wettig betaalmiddel worden gebruikt en mogen ze vanaf deze datum als zodanig worden geweigerd. Dit houdt in dat er vanaf deze datum geen cash aankopen meer gedaan kunnen worden met deze bankbiljetten.
Het besluit om de bankbiljetten van de genoemde uitgiftejaren buiten omloop te stellen is gebaseerd op een periodieke evaluatie van de bankbiljetten die in omloop zijn. Bij de evaluatie wordt vooral gekeken naar de kwaliteit van deze biljetten. De biljetten uit de 1986 serie voldoen niet meer aan onze kwaliteitseisen.
Mocht u in het bezit zijn van bankbiljetten van de uitgiftejaren 1986-1994, dan wordt u verzocht deze in te wisselen bij uw commerciële bank of bij de CBCS. Vanaf 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2048 kunnen deze bankbiljetten alleen nog worden ingewisseld bij de CBCS. Conform artikel 7, derde lid van het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten vervalt na 31 juli 2048 het recht om inwisseling van de desbetreffende bankbiljetten te vorderen.
Willemstad, 1 juni 2018
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

=============

Withdrawal of 1986 – 1994 issues banknotes

Willemstad – The Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) has, in accordance with paragraph 1 of article 7 of the Central Bank Statute for Curacao and Sint Maarten (the Bank charter), decided to withdraw from circulation all denominations of the Netherlands-Antillean guilder banknotes issued from 1986 to 1994 as per July 31, 2018. This includes the NAf 5, NAf 10, NAf 25, NAf 50, NAf 100 and NAf 250 denominations of the native birds series without the gold-colored foil print.
Consequently, banknotes with the mentioned years of issue will no longer have the legal tender status as of August 1, 2018, and may be refused as such as of this date. This implies that these banknotes can no longer be used to make cash purchases as of August 1, 2018.
The decision to withdraw banknotes with the mentioned years of issue is based on a periodic evaluation of all banknotes in circulation, which focuses mainly on the quality of these banknotes. The banknotes of the 1986 issue no longer meet our quality standards.
If you are in the possession of banknotes of the 1986-1994 issue, we urge you to exchange these at your local commercial bank or at the CBCS. From August 1, 2018, until July 31, 2048, the indicated banknotes can only be exchanged at the CBCS. In accordance with paragraph 3 of article 7 of the Central Bank Statute for Curaçao and Sint Maarten, the right to demand exchange of the banknotes concerned shall expire after July 31, 2048.
Willemstad, June 1, 2018
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: