Advertisements

Ta reanudá proyekto Embeyesimentu Rotònde di Hato – mei 2018 / Het Hato Rotonde Verfraaiings Project wordt weer opgepakt – mei 2018 / Work Continues on Hato Rotunda Beautification Project – May 2018

Ta reanudá proyekto Embeyesimentu Rotònde di Hato – mei 2018

 

Despues di  un pouze di algun luna, ta traha atrobe na e proyekto di arte di Rotònde di Hato – ku intenshon pa kaba esaki na yüli 2018. E Rotònde ta prinsipio di un strep di hotèl largu na un sitio pegá ku e spònsernan mas grandi i inisiadónan di e proyekto aki: Sand Dollar Condominiums, Den Laman Condominiums, Dive Friends Bonaire i MCB Bonaire.

Fundashon Bunita Boneiru a adoptá e rotònde ku intenshon pa embeyesé esaki ku skultura monumental di e artista di metal Mark J. Ansier ku ta konsistí di un esena bou di awa i sambuyadó.

 

Limpiesa – Redukshon di sushi – Resiklahe–Krea Arte

A inisiá un limpiesa ku ta kubri henter Boneiru pa redusí sushi ku kohementu di metal ku no ta uza mas. Ta resiklá e metalnan aki i ta kambio nan pa un mundu bou di awa ku turtuga, manta i piská trópiko ku un sambuyadó den sentro. A diseñá e hòfi rònt di esaki spesialmente ku mata “resistente pa buriku i kabritu”. Den e hòfi tin glas resiklá kibrá pa ekspresá e olanan briante di Boneiru. Den e totalidat ta integrá baranka hel di Boneiru di kolaboradónan.

 

Retraso imprevisto

Manera por sosodé ku tur proyekto, e fundashon a enfrentá reto grandi. E hèrmèntnan nesesario no a yega Boneiru na tempu pa tantu e inisiadónan komo e artista kaba ku e trabou promé ku e temporada haltu. Despues a hasi daño serio na e obra den konstrukshon. Tabata un kontratempu finansiero desapuntante, ku lamentablemente no a  yuda pa kaba ku e plannan di e rotònde, pero e trabou ta kanando bon atrobe!

 

Un soño bunita

Ta un soño di Bunita Boneiru pa hasi algu bunita di sushi ku por resiklá. Algu ku Boneiru ta finansiá i krea pa Boneiru. Pa logra e meta aki pa Boneiru, mester di sosten di komunidat; finansieramente, konosementu i man. Ta fásil pa huzga, pero ta muchu mas mihó pa kontribuí i ta orguyoso di algu ku nos mes a krea. Te ku awor un parti grandi di finansiamentu ta bini di turista entusiasmá. Ta e speransa sinsero di Bunita Boneiru ku hende, skol i empresa na Boneiru Bonaire lo kompartí tambe e entusiasmo ei i yuda ku konstrukshon di e proyekto aki di kua tur hende por ta orguyoso di dje: ‘Boneiru nos Orguyo’.

 Bo sosten tambe ta bonbiní!

Tur hende ku ke sostené e proyekto, por kumpra un piedra hel, manera e barankanan famoso di buseo di Boneiru, pa pone den e hòfi. Ya for di $ 25 bo por sostené e proyekto ku kumpra un baranka di buseo ku un inskripshon personal, trahá pa e artista lokal Germaine Nijdam. Esaki ta e oportunidat perfekto pa fanátikonan di Boneiru hasi futuro generashonnan parti di e bunitesa di Boneiru. E ta tambe un regalo bunita pa un hende ku stima Boneiru, ta selebrá un hubileo òf un manera pa honra un ser kerí ku a fayesé.

 

Kontribushonnan

E inisiadónan i spònsernan prinsipal di e proyekto ta Sand Dollar Condominiums, Den Laman Condominiums, MCB Bonaire i Dive Friends Bonaire ku koperashon di IVA, ‘Boneiru Nos Orguyo’. Pero ta invitá tur empresa i persona pa sostené e proyekto ku spònser esaki. E spònsernan prinsipal ta kubri tur gastu pa e artista i trahamentu di e obra. Sinembargo tin hopi gastu mas, pues tin mester di fondo pa finalisá e proyekto i manten’é. E fundashon ta bai inisiá diferente proyekto pa haña fondo, tantu online komo na Boneiru mes. Habitante- i bishitantenan di Boneiru ta haña oportunidat amplio pa sostené e programa úniko aki. Interesadonan por sigui e progreso riba Fundashon Bunita Boneiru su página di Facebook òf manda un e-mail pa bunitaboneiru@gmail.com.

 

 

Por hasi donashon pa medio di:

 

Boneiru (transferensia)

Stichting Bunita Boneiru

MCB-number di kuenta 413.683.07

Referensia: ‘Rotònde HATO’

 

Internashonal (Pay Pal)

Via e siguiente website: http://ironwaves.com/bonaireRocks/bar.html

 

Pa mas informashon:

Tuma kontakto ku:

Email: bunitaboneiru@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/bunitaboneiru/

 

=====================================

 

Het Hato Rotonde Verfraaiings Project wordt weer opgepakt – mei 2018

 

Na een pauze van een paar maanden wordt er weer gewerkt aan het Hato Rotonde-kunstproject met een beoogde einddatum juli 2018. De drukke rotonde is het begin van een lange hotelstrip op een locatie vlak voor de grootste sponsors en initiatiefnemers van dit project: Sand Dollar Condominiums, Den Laman Condominiums, Dive Friends Bonaire en MCB Bonaire.

Stichting Bunita Boneiru heeft de rotonde geadopteerd met de bedoeling deze te verfraaien met een monumentaal beeldhouwwerk van metaal kunstenaar Mark J. Ansier bestaande uit een duiker in een onderwaterwereld.

 

Opruimen – Afval reduceren – Recycle – Kunst Creeëren

Een eilandbrede schoonmaak werd geïnitieerd om afval te verminderen door de inzameling van afgedankte metalen. Deze metalen worden gerecycled en worden vervormd tot een onderwater wereld met schildpadden, roggen en tropische vissen met een duiker als middelpunt. De tuin eromheen is speciaal ontworpen met “ezel- en geitenbestendige” planten. De tuin gaat bovendien gerecycleerd crushed glas bevatten om de sprankelende golven van Bonaire uit te beelden. Gele Bonaire Rocks van supporters over de hele wereld worden in het geheel geïntegreerd.

 

Onvoorziene Vertraging

Zoals bij elk project kan gebeuren, stond de stichting voor grote uitdagingen. De benodigde gereedschappen kwamen niet op tijd op Bonaire aan om het werk voor het drukke hoogseizoen, voor zowel de initiatiefnemers als de kunstenaar, af te ronden. Vervolgens zijn er ernstige beschadigingen aangebracht aan het in aanbouw zijnde kunstwerk. Het was een teleurstellende financiële tegenvaller, die helaas niet hielp bij de afronding van de plannen voor de rotonde, maar het werk is nu weer in volle gang!

 

Een mooie droom

Het is de droom van Stichting Bunita Boneiru om iets moois uit recyclebaar afval te maken. Iets dat wordt gefinancierd en gecreeerd door en voor Bonaire. Om dit doel voor Bonaire te bereiken, is er steun vanuit de gemeenschap hard nodig; financieel, kennis en handen. Het is gemakkelijk te oordelen, maar het is veel beter om bij te dragen en trots te zijn op iets dat we zelf creeeren. Tot nu toe is een aanzienlijk deel van de financiering afkomstig van enthousiaste toeristen. Het is de oprechte hoop van Bunita Boneiru dat de mensen, scholen en bedrijven op Bonaire dat enthousiasme ook zullen delen en helpen bij het bouwen van dit project waar iedereen trots op kan zijn: ‘Boneiru nos Orguyo’.

 

Ook uw steun is van harte welkom!

Iedereen die het project wil ondersteunen, kan een gele steen voor de tuin kopen, zoals de beroemde gele duikstenen van Bonaire. Al vanaf $ 25 kun je het project steunen door een steen te kopen met een persoonlijke inscriptie, gemaakt door de plaatselijke kunstenaar Germaine Nijdam. Dit is de perfecte gelegenheid voor Bonaire fans om generaties lang deel uit te kunnen maken van de schoonheid van Bonaire. Het is ook een prachtig geschenk voor iemand die van het eiland houdt, een jubileum viert of een manier om een ​​overleden geliefde te eren.

 

Bijdragen

De initiatiefnemers en hoofdsponsors van het project zijn Sand Dollar Condominiums, Den Laman Condominiums, MCB Bonaire en Dive Friends Bonaire in samenwerking met IVA, ‘Boneiru Nos Orguyo’. Maar alle bedrijven en personen worden uitgenodigd om het project te ondersteunen door sponsoring. Alle kosten voor de kunstenaar en het maken van het kunstwerk worden gedekt door de hoofdsponsors. Er zijn echter veel meer kosten aan verbonden, dus fondsen zijn nodig om het project af te ronden en te onderhouden. De Foundation gaat verschillende fondsenwervende projecten initiëren, zowel online als op het eiland. Bewoners en bezoekers van Bonaire krijgen ruimschoots de gelegenheid om dit unieke programma te ondersteunen. Geïnteresseerden kunnen de voortgang bijhouden op de Fundashion Bunita Boneiru Facebook-pagina of een e-mail sturen naar bunitaboneiru@gmail.com .

 

 

Donaties kunnen worden gedaan middels:

 

Bonaire (overschrijving)

Stichting Bunita Boneiru

MCB-bankrekeningnummer 413.683.07

Referentie: ‘HATO Rotonde’

 

Internationaal (Pay Pal)

Via de volgende website: http://ironwaves.com/bonaireRocks/bar.html

 

Voor meer informatie:

Email: bunitaboneiru@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/bunitaboneiru/

==================

 

 

Work Continues on Hato Rotunda Beautification Project – May 2018

After a few months pause, work on the Hato Rotunda art project is underway once again with a target finish date of July 2018. The busy Rotunda is at the beginning of a long hotel strip and a place right in front of the biggest sponsors and initiators of this project: Sand Dollar Condominiums, Den Laman Condominiums, Dive Friends Bonaire and MCB Bonaire.
Stichting Bunita Boneiru adopted the rotunda with the intention to beautify it with artist/sculptor Mark J. Ansier’s monumental sculpture of an underwater scene and diver.

Clean op – Reduce Waste – Recycle – Create Art
An Island wide clean-up was initiated to reduce waste through the collection of discarded metals. These metals will be recycled and being sculpted into a coral garden, turtles, sting rays and tropical fish with a figure of a diver as the centerpiece. There surrounding garden has been specifically designed with “donkey and goat proof” plants. The garden incorporates recycled crushed glass bottles to evoke the sparkling waves of Bonaire. Yellow Bonaire Rocks from supporters will be integrated throughout.

Unfortunate delays
As can happen with every project, the foundation was faced with considerable challenges. The necessary tools did not arrive on Bonaire in time for the work to be completed before the busy high season for both the initiators and the artist. Then, someone caused severely damaged to most of the work in progress. It was a disappointing financial setback that unfortunately did not help with the appearance of the rotunda, but now work is back on track!

A beautiful dream
It is the dream of Bunita Boneiru to create something beautiful out of debris, something that is financed and created by and for Bonaire. To achieve the goal of improving Bonaire, community support is needed in the form of funding, knowledge and hands. It is easy to judge, but it is a lot better to help and be proud of a community creation. So far, a significant portion of the funding has come from enthusiastic tourists. It is the sincere hope of Bunita Boneiru that the people, schools and businesses on Bonaire will catch that enthusiasm as well and help to build this piece of recycled Bonairian art. Bunita Boneiru is a project by and for Bonaire that everyone can be proud of: ‘Boneiru nos Orguyo’.

Your support is very welcome!
Anyone wishing to support the project can purchase a commemorative yellow rock in the style of the famous Bonaire dive site for the garden. For as little as $25, donors can support the project by purchasing a dive rock with a personalized inscription by local artist Germaine Nijdam. This is the perfect opportunity for Bonaire visitors to become a part of the beauty of Bonaire for generations to come. It’s also a thoughtful gift for someone who loves the island, celebrate an anniversary or a way to honor a departed loved one.

Contributions
The initiating and main sponsors of the project are Sand Dollar Condominiums, Den Laman Condominiums, MCB Bonaire and Dive Friends Bonaire in cooperation with IVA, ‘Boneiru Nos Orguyo’. Other businesses are invited to support the project by sponsorship. All the costs involved for the artist and the making of the sculpture will be covered by the main sponsors. However, there are more costs involved so funds are needed to finish and maintain the project. The Foundation will be initiating several fundraising projects, both online and on island. Bonaire residents and visitors will have ample opportunity to support this unique program. Those interested can keep up with the progress on the Fundashion Bunita Boneiru Facebook page or email bunitaboneiru@gmail.com.

Donations can be made to:

Bonaire (Bank Transfer)
Stichting Bunita Boneiru
MCB bankaccount number 413.683.07
Reference: ‘HATO Rotunde’

International (Pay Pal)
Via the following website: http://ironwaves.com/bonaireRocks/bar.html

For more information:
Email: bunitaboneiru@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/bunitaboneiru/

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: