Advertisements
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-83616463-1');

Interparlementair Koninkrijkoverleg 29 mei t/m 1 juni 2018

Donderdag 24 mei 2018

 Van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1 juni 2018 vindt in Den Haag het Interparlementair Koninkrijkoverleg (IPKO) plaats. Gedurende het IPKO vergaderen delegaties van de Staten-Generaal en van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder leiding van de voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, de heer Alexander Pechtold, over belangrijke thema’s die alle landen van het Koninkrijk aangaan. Het IPKO wordt voorafgegaan door een tripartiet overleg op 28 mei tussen de delegaties van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het overleg vangt op dinsdag 29 mei aan met een plenaire bijeenkomst in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, die zal worden geopend door de Voorzitter van de Eerste Kamer, mevrouw Ankie Broekers-Knol. Hierna wordt gesproken over recente ontwikkelingen per land en is er aandacht voor de Sustainable Development Goals. Dit zijn doelstellingen, opgesteld door de Verenigde Naties, voor toekomstige  duurzame ontwikkeling wereldwijd.

Woensdag 30 mei wordt op diverse terreinen de stand van zaken besproken, waaronder de Geschillenregeling tussen de Koninkrijksregering en de landen. Daarnaast wordt gesproken over de politieke situatie in Venezuela en de mogelijke gevolgen hiervan voor het Caribische deel van het Koninkrijk.

Donderdag 31 mei 2018 vinden er in het kader van het thema duurzame economische ontwikkeling werkbezoeken plaats aan de Universiteit van Wageningen en een afvalverwerkingsbedrijf.

Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 1 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: