Advertisements

ORANJESTAD ARUBA: PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIALUNA 16 DI APRIL 2018

ORANJESTAD ARUBA: PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIALUNA 16 DI APRIL 2018

COMPILA:

DIADOMINGO 15 DI APRIL 2018 17:00 (21:00 UTC)

ATT: UN ALERTA PA BIENTO DURO I LAMA LOCALMENTE BRUTO TA NA VIGOR PERO

LO WORDU CANCELA DIALUNA ATARDI 6’OR…

TEMPO:

AWE ANOCHI: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO

DEN MARDUGA I DIALUNA: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA SIN AWACERO

DI IMPORTANCIA

TEMPERATURA MAXIMO 32 GRADO CELSIUS Y TEMPERATURA MINIMO 26 GRADO CELSIUS.

SOLO LO BAHA AWE NOCHI 06:52 PM Y LO SALI MAYAN MAINTA 06:27 AM.

BIENTO: MODERA TE BASTA FUERTE FOR DI DIRECCION OOST;

FORSA 4 TE 5 (20 TE 39 KM/ORA, 11 TE 21 NUDO)

DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;

FORSA 6 TE 7 (40 TE 61 KM/ORA, 22 TE 33 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO:

LO NO BAI TIN CAMBIONAN SIGNIFICANTE DEN E TIPO DI WEER CU TINI

ACTUALMENTE I PA E MOTIBO AKI NO TA SPERA AWACERO DI IMPORTANCIA

DEN PROXIMO 24 ORA. BIENTO I LAMA LO BAHA UN POCO DEN CURSO DI

MAYAN DIALUNA.

CONDICION DI LAMA:

OLANAN DI LAMA LO TA FOR DI DIRECCION OOST CU HALTURA DI 5 TE LOCALMENTE

8 PIA; E OLANAN DI MAS HALTO LO TA NA COSTANAN OOST, NOORD TE NOORDWEST

DI E ISLA. TA PIDI USUARIONAN DI LAMA I OCUPANTENAN DI BOTO CHIKITO PA

TENE CUENTA CU ESAKI I PROCEDE CU CAUTELA RIBA LAMA HABRI.

TEMPERATURA DI SUPERFICIE DI LAMA: 26 GRADO CELSIUS.

FENOMENONAN SPECIAL: NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: MENOS CU 1 MM;

REGISTRACION DI TEMPERATURA (CELSIUS) Y AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT        MAX 32 / MIN 26 / 0.0

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO DIANAN DI SIMAN:

LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO.

BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST I MODERA TE BASTA FUERTE;

DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;

TEMPERATURA MAX / MIN LO TA: 32/26

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIALUNA 16 DI APRIL 2018 17:00 (21:00 UTC)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL MONDAY APRIL 16 2018

ISSUED: SUNDAY APRIL 15 2018 17:00 (21:00 UTC)

ATT: AN ALERT FOR STRONG WINDS AND LOCALLY QUITE ROUGH SEAS IS IN EFFECT

HOWEVER, WILL BE LIFTED BY MONDAY 6 PM…

WEATHER:

TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY

DURING THE OVERNIGHT AND MONDAY: PARTLY CLOUDY WITH NO

SIGNIFICANT PRECIPITATION

MAXIMUM TEMPERATURE 32 CENTIGRADES Y MINIMUM TEMPERATURE 26 CENTIGRADES.

SUNSET WILL BE TONIGHT AT 06:52 PM AND SUNRISE WILL BE TOMORROW AT 06:27 AM.

WINDS: FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH;

FORCE 4 TO 5 (20 TO 39 KM/HR, 11 TO 21 KNOTS).

DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS;

FORCE 6 TO 7 (40 TO 61 KM/HR, 22 TO 33 KNOTS).

SYNOPSIS:

NO SIGNIFICANT CHANGES ARE EXPECTED IN THE CURRENT WEATHER PATTERN

AND GENERALLY DRY WEATHER IS EXPECTED DURING THE NEXT 24 HOURS.

WINDS WILL DIMINISH AND SEAS WILL SUBSIDE SOMEWHAT BY MONDAY.

MARINE CONDITIONS:

WAVE DIRECTION WILL BE FROM THE EAST AROUND 5 TO LOCALLY 8 FEET. THE HIGHEST

WAVES ARE ON THE EAST, NORTH TO NORTHWESTERN COASTAL REGION. OPERATORS OF

SMALL VESSELS AND MARINE USERS ARE URGED TO TAKE THIS INTO ACCOUNT AND

PROCEED WITH CAUTION OVER OPEN WATERS.

SEA SURFACE TEMPERATURE: 26 DEGREES CENTIGRADES.

SPECIAL FEATURES: NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: LESS THAN 1 MM;

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE LAST 24 HOURS:

AIRPORT        MAX 32 / MIN 26 / 0.0

WEATHER OUTLOOK FOR THE NEXT FEW DAYS OF THE WEEK:

PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY

WINDS WILL BE FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH,

DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS.

MAX/ MIN TEMPERATURES WILL BE: 32/26

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON MONDAY APRIL 16 2018 17:00 (21:00 UTC)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT MAANDAG 16 APRIL 2018

OPGESTELD OP ZONDAG 15 APRIL 2018 17:00 (21:00 UTC)

ATT: EEN ALERT VOOR HARDE WIND EN PLAATSELIJK VRIJ RUWE ZEE IS VAN KRACHT

MAAR, ZAL MAANDAG 6 PM WORDEN INGETROKKEN…

WEER: VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVER HET ALGEMEEN DROOG

GEDURENDE DE NACHT EN MAANDAG: LICHT TOT HALF BEWOLKT MET GEEN

NEERSLAG VAN BETEKENIS

MAXIMUM TEMPERATUUR 32 GRADEN CELSIUS Y MINIMUM TEMPERATUUR 26 GRADEN CELSIUS.

DE ZONSONDERGANG ZAL VANAVOND OM 06:52 PM PLAATSVINDEN

DE ZONSOPGANG ZAL MORGEN OM 06:27 AM PLAATSVINDEN

WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;

WINDKRACHT 4 TOT 5 (20 TOT 39 KM/UUR, 11 TOT 21 KNOPEN)

OVERDAG KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS;

WINDKRACHT 6 TOT 7 (40 TOT 61 KM/UUR, 22 TOT 33 KNOPEN)

WEEROVERZICHT:

IN DE KOMENDE 24 UUR WORDEN GEEN BELANGRIJKE VERANDERINGEN IN HET HUIDIGE

WEERBEELD VERWACHT EN HIERDOOR ZAL HET WEER OVERWEGEND DROOG BLIJVEN. DE

WIND ZAL MINDER STERK STAAN EN DE ZEE ZAL DAN OOK IETS VERZAKKEN IN DE

LOOP VAN MAANDAG.

ZEE CONDITIES:

GOLVEN KOMEN VANUIT OOSTELIJKE RICHTING MET HOOGTES VAN 5 TOT PLAATSELIJK

8 VOETEN. DE HOOGSTE GOLVEN ZULLEN OVER HET OOSTELIJKE, NOORD TOT NOORD-

WESTELIJKE KUSTGEDEELTE VAN HET EILAND VOORKOMEN. AAN DE BEMANNING VAN

KLEINE VAARTUIGEN EN ZEEGANGERS WORDT VERZOCHT OM HIERMEE REKENING TE

HOUDEN EN VOORZICHTIG TE WEZEN OVER OPEN ZEE.

TEMPERATUUR VAN DE ZEEOPPERVLAKTE: 26 GRADEN CELSIUS.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: MINDER DAN 1 MM;

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM) OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT        MAX 32 / MIN 26 / 0.0

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE DAGEN VAN DE WEEK:

LICHT TOT HALF BEWOLKT EN NAGENOEG DROOG.

WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;

OVERDAG KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS.

MAX / MIN TEMPERATUUR: 32/26

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP MAANDAG 16 APRIL 2018 17:00 (21:00 UTC)

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: