Advertisements

Op dinsdag 17 april 2018 start voor 1951 leerlingen (2017: 1977) op Curaçao de periode van de Eindtoets Funderend Onderwijs 2018 (Eindtoets FO 2018).

Eindtoets Funderend Onderwijs van start

 

WILLEMSTAD – Op dinsdag 17 april 2018 start voor 1951 leerlingen (2017: 1977) op Curaçao de periode van de Eindtoets Funderend Onderwijs 2018 (Eindtoets FO 2018).

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, is verantwoordelijk voor o.a. de constructie, productie, distributie en correctie van de Eindtoets FO. Dit jaar is het voor de 9e keer dat de Eindtoets FO wordt afgenomen. De toetsdagen waarop de Eindtoets FO dit jaar zal plaatsvinden zijn: 17, 18 en 19 april en vervolgens 24 en 25 april 2018. De inhaaldagen zijn gepland in op 3, 4, 7, 8 en 9 mei 2018.

 

Aantal scholen Eindtoets FO 2018

Dit jaar zullen op Curaçao in totaal 57 scholen, waarvan 89 klassen (testgroepen) deelnemen aan de Eindtoets FO 2018. De leerlingen die hieraan deelnemen zijn afkomstig van verschillende scholen die ressorteren onder de zeven reguliere en vier privé schoolbesturen.

 

De Eindtoets FO 2017 toetst drie onderdelen met een totaal van 270 toets-items:

  1. Papiaments met 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
  2. Nederlandse taal met 90 items verdeeld over spelling, woordenschat en begrijpend lezen.
  3. Rekenen/Wiskunde met 90 items verdeeld over vaardigheden & bewerkingen, meten, geld, tijd & geometrie en verhoudingen, breuken, procenten & kommagetallen.

Voor alle toetsonderdelen wordt een meerkeuzevraagvorm gehanteerd (multiple choice

met antwoordopties A-B-C-D).

 

Instructietaal Nederlands of Papiaments

Voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde hebben de scholen, afhankelijk van de instructietaal die zij op school hanteren, de keuze om hun leerlingen dit onderdeel of in het Nederlands of in het Papiaments te laten maken.

 

Van de 1951 leerlingen op Curaçao maken 1871 leerlingen de toets voor het onderdeel Rekenen/Wiskunde in het Nederlands en 80 leerlingen maken de toets voor dit onderdeel in het Papiaments. De 80 leerlingen zijn verdeeld over 5 scholen.

 

De constructie van de eindtoets vindt zeer zorgvuldig en nauwkeurig plaats, uitgaande van de

vastgestelde kwaliteitscriteria.

De Eindtoets FO is gebaseerd op de kerndoelen van het Funderend Onderwijs zoals

vastgesteld door de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport.

 

Resultaat Eindtoets FO 2018

Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens draagt zorg voor de constructie, productie, distributie en correctie van de Eindtoets FO en rapporteert per leerling aan de schoolbesturen de resultaten welke behaald zijn voor de Eindtoets FO.

 

Echter, het eindadvies over vervolgonderwijs en hoe dit advies tot stand komt is een aangelegenheid van de schoolbesturen.

 

De resultaten van de Eindtoets FO worden in de eerste week van juni 2018 aan de schoolbesturen overhandigd.

 

Het ETE wenst alle leerlingen succes met hun Eindtoets Funderend Onderwijs.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: