Advertisements

COMMUNICATIE EN BETROKKENHEID BIJ PENSIOEN ESSENTIEEL

Succesvoll seminar CaPAs

COMMUNICATIE EN BETROKKENHEID BIJ PENSIOEN ESSENTIEEL

WILLEMSTAD, 2 April 2018– Pensioenfondsen moeten naar mogelijkheden blijven zoeken om eenvoudig te communiceren met hun deelnemers (cliënten die pensioen opbouwen, opgebouwd hebben of pensioen ontvangen) en hen betrekken bij pensioenthema’s. Dit werd benadrukt tijdens het succesvolle, derde seminar van de vereniging van Caribische pensioenfondsen, Caribbean Pension Funds Association (CaPAs) dat onlangs werd gehouden in Cinemark te Sambil. Het werd duidelijk dat niet communiceren zelfs tot risico’s kan leiden.

Pensioenfondsen staan middenin de samenleving, ook bij rampen, stelde Evelyn Kruithof-Bor directeur Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) en tevens voorzitter van CaPAs. De CaPAs voorzitter sprak haar waardering uit hoe Algemeen Pensioenfonds Sint-Maarten (APS) alle pensioenbetalingen hebben uitgekeerd ondanks de gevolgen van orkaan Irma.

Het thema van de seminar was ‘Communicatie en Participatie’. Communicatie geldt als een thema waar ‘iedereen vertrouwd mee is’, immers: mensen communiceren de hele dag met elkaar. Maar waarom lijkt het zo moeilijk te zijn om de deelnemers van pensioenfondsen te interesseren in hun eigen pensioen? Is het onderwerp zó complex of spelen andere zaken een rol? De keynote speakers Prof. Dr. Steven Schuit en de heer Guus Wouters brachten hun ideeën hierover naar voren, aldus Kruithof-Bor.

Schuit is professor Corporate Governance and Responsability aan de Nyenrode Business University in Nederland en is ook emeritus-hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht in International and Commercial Law. Verder heeft hij jarenlange ervaring in de privé-sector als directeur en commissaris.

Wouters heeft zijn hele carrière gewijd aan sociale zekerheid en heeft in de pensioensector gewerkt. Eén van de diverse directeurschappen die hij heeft bekleed was bij het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT). Met een pensioenvermogen van 70 miljard euro en 1,3 miljoen deelnemers is PMT één van de grootste pensioenfondsen van Nederland.

‘Niet af te dwingen’

“Er is een bekende spreekwoord dat luidt: ‘Je kunt een paard naar het water leiden, maar je kunt het niet dwingen om te drinken’”, hield Schuit aan de aanwezigen voor, toen hij een vergelijking maakte tussen dit oude gezegde en communicatie in 2018. “Je kunt communicatie niet afdwingen, maar je kunt het wél bevorderen. Goede communicatie is een vaardigheid waarbij empathie, zelfkennis, geduld en ervaring nodig zijn. Je kunt hierbij gefrustreerd raken als je geen gehoor blijkt te krijgen nadat je de informatie vele malen hebt gecommuniceerd. In de communicatie moet de luisteraar de informatie wíllen ontvangen en ook in staat zijn om wat wordt verteld ook te kúnnen begrijpen, effectieve communicatie gaat van hart tot hart”, volgens Schuit.

Guus Wouters bracht een inventarisering van mogelijke oplossingen voor pensioenfondsen. Meer gebruik van digitale media, simpele communicatie ten einde meer begrip voor het onderwerp.

Rol toezichthouder

In haar voordracht heeft mevrouw Matroos-Lasten, waarnemend president van de Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten, aandacht besteed aan het belang van communicatie en participatie voor een toekomstbestendig pensioenstelsel. Het huidige stelsel staat onder druk door aanhoudende lage rente, oplopende levensverwachting, volatiele internationale financiële markten, vergrijzing en beperkte lokale investeringsmogelijkheden. Onze huidige wetgeving stelt nog weinig regels met betrekking tot de verplichte informatievoorziening aan deelnemers, Nederland is ons hierbij al voor gegaan. We moeten juist met zijn allen kunnen en durven zeggen dat pensioen een onzekerheid is. De deelnemer moet helder inzicht krijgen in de risico’ s die gepaard gaan met de opbouw van zijn pensioen en daarmee ook met de uitkering van zijn pensioen.

 

Deelname in pensioenregelingen

Volgens Kruithof-Bor wil de pensioensector dolgraag dat de inwoners van Caribisch Nederland meer deelnemen in pensioenregelingen om een aanvullend pensioen op te bouwen naast de AOV die zij van de overheid krijgen. Het doel van een betere communicatie is om de deelnemers meer te laten weten over wat pensioen inhoudt. Dat is belangrijk, willen ze voorbereid zijn op hun oude dag. CaPAs werd in 2015 opgericht om de belangen van de pensioensector in de Dutch Caribbean te waarborgen en om medewerking tussen de fondsen te bevorderen. Participatie van meer pensioenfondsen is essentieel. “Samen zijn we sterker en leren we van elkaar.” Kruithof-Bor benadrukte dat pensioenen de aandacht van onze deelnemers zullen krijgen wanneer wij als fondsen transparante informatie geven en hen er actief bij betrekken. Alleen zó zullen de deelnemers zich gaan realiseren hoe belangrijk hun eigen pensioen is voor hun toekomst.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: