Advertisements

Vrijdag 23 maart was er een excursie georganiseerd door MEO in samenwerking met CPA voor leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum (MIL).

Vrijdag 23 maart was er een excursie georganiseerd door MEO in samenwerking met CPA voor leerlingen van het Maria Immaculata Lyceum (MIL).

De eindexamenleerlingen HAVO en VWO met Aardrijkskunde in hun profiel hebben een bezoek gebracht aan het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), waarbij medewerkers van de verschillende sectoren binnen het Ministerie open en hartelijk uitleg gaven over hun taken en verantwoordelijkheden. De rondleiding bij MEO eindigde met een interactieve quiz, om de opgedane kennis te testen.

Vervolgens werd er een tocht door de haven gemaakt onder begeleiding van havenbedrijf CPA, waarbij de verschillende functies binnen de haven van de St. Annabaai zijn bezocht, met toelichting van een gids.

Tijdens de excursie kwamen vele Aardrijkskundige onderwerpen aan bod en de leerlingen kregen de mogelijkheid om een breder beeld te ontwikkelen van Curaçao en de positie van het eiland in de regio en in de wereld.

Daarnaast konden leerlingen meer inzicht krijgen in wat hun mogelijkheden zijn met hun beoogde studiekeuze en de daaropvolgende carrière.
Een voorbeeld hiervan is dat een oud- MIL leerling, die nu voor de studie bij MEO stage loopt, meehielp met het organiseren van het bezoek.
Een ander voorbeeld is de kennismaking met de Minister, oud- Miljano de heer Steven Martina. Hij nam de tijd om kennis te maken met de leerlingen en om enkele stimulerende woorden uit te spreken.

Deze activiteit was een informatieve invulling van de laatste dag voor de komende vakantie. Na de vakantie zal de aandacht liggen op het trainen van examens, die alweer snel naderen.

De leerlingen hebben de excursie als zeer interessant en motiverend ervaren.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: