Advertisements

De kwaliteit van alle vijf bacheloropleidingen van de Faculteit der Technische Wetenschappen van de Universiteit van Curaçao wederom positief beoordeeld door de NVAO

De kwaliteit van alle vijf bacheloropleidingen van de Faculteit der Technische Wetenschappen van de Universiteit van Curaçao wederom positief beoordeeld door de NVAO

Het is officieel! Met trots kunnen wij mededelen dat de kwaliteit van alle bestaande bacheloropleidingen van de Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW) van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) positief beoordeeld is door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het betreft de opleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Elektrotechniek, Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Industriële Technologie. Dit oordeel is in werking getreden op 28 februari 2018 en is van kracht tot en met 27 februari 2024. Het vorige liep officieel af op 1 maart 2018.

In februari 2017 zijn deze opleidingen gevisiteerd door een panel van de NQA (Netherlands Quality Agency B.V.). De NQA is de Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI) die namens de NVAO de hbo-opleidingen visiteert. Op basis van de gesprekken die de panelleden van de NQA hebben gevoerd met het opleidingsmanagement, de docenten, studenten, examencommissie, alumni en leden van het werkveld van elke opleiding, en de documenten die de opleidingen moesten inleveren, hebben de panelleden een oordeel gegeven over de kwaliteit van deze vijf opleidingen gebaseerd op de elf standaarden van het NVAO-beoordelingskader. Dit oordeel is uiteindelijk per opleiding verwerkt in een visitatierapport met het advies naar de NVAO.

Na het bezoek van de NQA in februari 2017 werd al meteen een voorlopig (mondeling) advies gegeven. Dit was voor alle vijf opleidingen goed. De medewerkers van de opleidingen en de hele faculteit waren ervan overtuigd dat ook het eindoordeel van de NVAO positief zou zijn, maar het is wel fijn dat wij, nu wij de officiële brieven van de NVAO hebben ontvangen, dit alom bekend kunnen maken.

Het NVAO-bestuur stelt vast dat de panelleden bij alle standaarden de vergelijking hebben gemaakt met vergelijkbare opleidingen in Nederland. Daarnaast hebben de medewerkers van de opleidingen van de FdTW een benchmark uitgevoerd met vergelijkbare opleidingen in de regio en Nederland en hebben ze goede contacten met het werkveld.

De opleidingen bieden een brede stevige kennisbasis aan met veel aandacht voor vaardigheden. Dit om tegemoet te komen aan de wens van het afnemende werkveld voor breed inzetbare professionals. De betrokkenheid van het werkveld is groot. Dit resulteert in inspirerende praktijkgerichte opdrachten, passend bij het profiel van deze opleidingen binnen de FdTW. De afgestudeerden van de opleidingen vinden snel werk, zowel lokaal als in de regio. Het afnemende werkveld is tevreden over het functioneren van de afgestudeerden.

De beoordeling van de eindwerken door de opleidingsmedewerkers is in lijn met beoordelingen van eindwerken in Nederland. De wijze van beoordelen is scherp, zeker in vergelijking met de wijze van beoordelen in Nederland. Afgestudeerden krijgen snel een baan en zijn ook succesvol in universitaire masterprogramma’s in Nederland en elders.

Het jaar 2018 wordt hét jaar van de Faculteit der Technische Wetenschappen. Na dit mooie nieuws volgt vóór het einde van het collegejaar de opening van de compleet vernieuwde en moderne TechLabs van de faculteit, met o.a. een 3D-LAB, Drones-LAB, GreenEnergy-LAB, BIM-LAB, ICT-LAB en een eFAB-LAB. Ook presenteren wij vernieuwde opleidingen met thema’s als aerospace, blockchain, robotics, AI en smart architecture. Daarnaast zijn er goede internationale samenwerkingen met o.a. Cuba, Colombia, Nederland en de VS, welke resulteren in onderzoeksprojecten, internationale projectweken, stageplaatsen en docenten- en studenten-uitwisseling.

Wilt u van bovenstaande ontwikkelingen op de hoogte gehouden worden, volg ons dan ook op Facebook via: https://www.facebook.com/FacultyofEngineeringUniversityofCuracao/.

 

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: