Advertisements

ARUBA PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIADOMINGO 18 DI MAART 2018

ARUBA PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIADOMINGO 18 DI MAART 2018

COMPILA:

DIASABRA 17 DI MAART 2018 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:

DIASABRA ANOCHI: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO

DEN MARDUGA I DIADOMINGO: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I NO TA SPERA

AWACERO DI IMPORTANCIA

TEMPERATURA MAXIMO 32 GRADO CELSIUS Y TEMPERATURA MINIMO 26 GRADO CELSIUS.

SOLO LO BAHA AWE NOCHI 06:50 PM Y LO SALI MAYAN MAINTA 06:45 AM.

BIENTO: MODERA TE BASTA FUERTE FOR DI DIRECCION OOST;

FORSA 4 TE 5 (20 TE 39 KM/ORA, 11 TE 21 NUDO)

DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;

FORSA 6 TE 7 (40 TE 61 KM/ORA, 22 TE 33 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO:

DEBI NA UN ATMOSFERA CU HUMEDAD LIMITA, CONDICIONAN GENERALMENTE SECO LO

KEDA PREVALECE DURANTE PROXIMO 24 ORA. STOF FINI SUSPENDE DEN AIRE LO

SIGUI LIMITA VISIBILIDAD UN POCO DEN PROXIMO DIA OF DOS.

CONDICION DI LAMA:

OLANAN DI LAMA LO TA FOR DI DIRECCION OOST CU HALTURA DI 4 TE LOCALMENTE

7 PIA; E OLANAN DI MAS HALTO LO TA NA COSTANAN OOST, NOORD TE NOORDWEST

DI E ISLA. TA SUGERI OCUPANTENAN DI BOTO CHIKITO PA SIGUI PROCEDE CU

CAUTELA RIBA LAMA HABRI.

TEMPERATURA DI SUPERFICIE DI LAMA: 25 GRADO CELSIUS.

FENOMENONAN SPECIAL: NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: 1 MM OF MENOS

REGISTRACION DI TEMPERATURA (CELSIUS) Y AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT        MAX 31 / MIN 25 / 0.0

PRONOSTICO DI TEMPO PA COMIENSO DI SIMAN:

LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO.

BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST I MODERA TE BASTA FUERTE;

DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;

TEMPERATURA MAX / MIN LO TA: 32/25

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIADOMINGO 18 DI MAART 2018 17:00 (21:00 UTC)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL SUNDAY MARCH 18 2018

ISSUED: SATURDAY MARCH 17 2018 17:00 (21:00 UTC)

WEATHER:

TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY

DURING THE OVERNIGHT AND SUNDAY: PARTLY CLOUDY WITH NO SIGNIFICANT PRECIPITATION

MAXIMUM TEMPERATURE 32 CENTIGRADES Y MINIMUM TEMPERATURE 26 CENTIGRADES.

SUNSET WILL BE TONIGHT AT 06:50 PM AND SUNRISE WILL BE TOMORROW AT 06:45 AM.

WINDS: FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH;

FORCE 4 TO 5 (20 TO 39 KM/HR, 11 TO 21 KNOTS).

DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS;

FORCE 6 TO 7 (40 TO 61 KM/HR, 22 TO 33 KNOTS).

SYNOPSIS:

DUE TO RELATIVELY LIMITED MOISTURE IN THE ATMOSPHERE, GENERALLY DRY CONDITIONS

WILL PREVAIL DURING THE NEXT 24 HOURS. FURTHERMORE, FINE DUST SUSPENDED IN THE

AIR WILL LIMIT THE VISIBILITY SOMEWHAT DURING THE NEXT DAY OR TWO.

MARINE CONDITIONS:

WAVE DIRECTION WILL BE FROM THE EAST AROUND 4 TO LOCALLY 7 FEET. THE HIGHEST

WAVES ARE ON THE EAST, NORTH TO NORTHWESTERN COASTAL REGION. OCCUPANTS OF

SMALL VESSELS ARE ADVISED TO EXERCISE CAUTION OVER OPEN WATERS.

SEA SURFACE TEMPERATURE: 25 DEGREES CENTIGRADES.

SPECIAL FEATURES: NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: LESS THAN 1 MM

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE LAST 24 HOURS:

AIRPORT        MAX 31 / MIN 25 / 0.0

WEATHER OUTLOOK FOR THE BEGINNING OF THE WEEK:

PARTLY CLOUDY SKIES AND GENERALLY DRY

WINDS WILL BE FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH,

DURING THE DAY STRONG TO NOW AND THAN NEAR GALE FORCE IN GUSTS.

MAX/ MIN TEMPERATURES WILL BE: 32/25

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON SUNDAY MARCH 18 2018 17:00 (21:00 UTC)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT ZONDAG 18 MAART 2018

OPGESTELD OP ZATERDAG 17 MAART 2018 17:00 (21:00 UTC)

WEER:

VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG

GEDURENDE DE NACHT EN ZONDAG: LICHT TOT HALF BEWOLKT MET GEEN NEERSLAG

VAN BETEKENIS

MAXIMUM TEMPERATUUR 32 GRADEN CELSIUS Y MINIMUM TEMPERATUUR 26 GRADEN CELSIUS.

DE ZONSONDERGANG ZAL VANAVOND OM 06:50 PM PLAATSVINDEN

DE ZONSOPGANG ZAL MORGEN OM 06:45 AM PLAATSVINDEN

WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;

WINDKRACHT 4 TOT 5 (20 TOT 39 KM/UUR, 11 TOT 21 KNOPEN)

OVERDAG KRACHTIG TOT HARD, NU EN DAN STORMACHTIG IN UITSCHIETERS;

WINDKRACHT 6 TOT 7 (40 TOT 61 KM/UUR, 22 TOT 33 KNOPEN)

WEEROVERZICHT:

IN DE KOMENDE 24 UUR ZAL DOOR BEPERKTE VOCHTIGHEID IN DE ATMOSFEER, ALGEMEEN

DROGE CONDITIES HEERSEN. FIJNE STOF IN DE LUCHT ZAL HET ZICHT IETS BELEMMEREN

GEDURENDE DE KOMENDE DAG OF TWEE.

ZEE CONDITIES:

GOLVEN KOMEN VANUIT OOSTELIJKE RICHTING MET HOOGTES VAN 4 TOT PLAATSELIJK 7

VOETEN. DE HOOGSTE GOLVEN ZIJN OVER HET OOSTELIJKE, NOORD TOT NOORDWESTELIJKE

KUSTGEDEELTE VAN HET EILAND. AAN DE BEMANNING VAN KLEINE BOTEN WORDT VERZOCHT

OM VOORZICHTIG TE ZIJN OP OPEN ZEE.

TEMPERATUUR VAN DE ZEEOPPERVLAKTE: 25 GRADEN CELSIUS.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: MINDER DAN 1 MM;

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM) OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT        MAX 31 / MIN 25 / 0.0

WEERSVERWACHTING VOOR HET BEGIN VAN DE WEEK:

LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG.

WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;

OVERDAG KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS.

MAX / MIN TEMPERATUUR: 32/25

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP ZONDAG 18 MAART 2018 17:00 (21:00 UTC)

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: