Advertisements

CARIBE WAVE 2018 — EHERCICIO DI TSUNAMI — NO TA UN EVENTO REAL.

CARIBE WAVE 2018 — EHERCICIO DI TSUNAMI — NO TA UN EVENTO REAL.

CARIBE WAVE 2018

CARIBE EWS EHERCICIO DI TSUNAMI

Riba e di diesdos conferencia di e Intergovernmental Coordination Group pa Tsunami y otro

Regionan Caribense  (ICG/CARIBE EWS) a wordo decidi pa tene un di siete ehercicio di tsunami,

e CARIBE WAVE 2018, riba 15 di maart, 2018.

E obhetivo principal di e CARIBE EWS ta pa identifica y mitiga e peligernan debi na un tsunami local

y un tele-tsunami.

E Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) na Hawaii ta e instancia prinicipal pa alerta di tsunami pa e parti Caribense.

Riba nivel national, cada miembro ta responsabel pa manda saka avisonan di advertencia pa nan habitantenan via nan

Tsunami Warning Focal Points. Departamento Meteorologico di Aruba ta e Tsunami Warning Focal Point pa Aruba.

E ehercicio ta inclui mensahenan simula di e PTWC cu ta wordo inicia dor di un terremoto hipotetico na costa di Barbados.

E evento ta bai tocante un tsunami cu a wordo genera dor di un terremoto cu magnitud di 8.6 net parti oost di Barbados.

Esaki lo krea un tsunami ficticio ku lo impacta tur islanan den caribe y costanan di sur america

den caribe.

E prome mensahe lo wordo manda dor di e US Pacific and National Tsunami Warning Center (PTWC/NTWC)

riba 15 di maart, 2018 ora 14:00 UTC y lo wordo dissemina riba tur canalnan.

Departamento Meteorologico di Aruba lo recibi e mensahenan di e PTWC y lo analysa e datos i djei manda un aviso o advertencia pa esnan concerni.

Basa riba e datos di Meteo, esnan concerni por decidi ki nan kier hasi segun nan SOP.

Si tin un tsunami real, Meteo lo emiti mesora avisonan pa publico. Meteo ta e unico instancia legalmente,

cu por emiti avisonan relata na meteorologia i tsunami na Aruba.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CARIBE WAVE 2018 — TSUNAMI EXERCISE— NOT A REAL EVENT.

CARIBE WAVE 2018

CARIBE EWS TSUNAMI EXERCISE

At the twelfth Session of the Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami and Other

Coastal Hazards Warning System for the Caribbean and Adjacent Regions (ICG/CARIBE EWS)

it was decided to hold a seventh tsunami exercise, CARIBE WAVE 2018, on March 15, 2018.

The main objective of the CARIBE EWS is to identify and mitigate the hazards

posed by local and distant tsunami.

The Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in Hawaii is the main tsunami warning service

provider for the Caribbean.  At the national level, each member state is responsible for issuing warnings

to its own citizens through their Tsunami Warning Focal Points.

The Department of Meteorology of Aruba is the Tsunami Warning Focal Point for Aruba.

This exercise will provide simulated tsunami messages from the PTWC triggered by a hypothetical earthquake

located offshore Barbados. The scenario describes a tsunami generated by a magnitude 8.6 earthquake

located just east of Barbados. This will create a fictitious tsunami that

will impact all Caribbean Islands and South American coasts in the Caribbean Sea.

The initial message will be issued by the US Pacific and National Tsunami Warning Centers (PTWC/NTWC)

on March 15, 2018 at 14:00 UTC and disseminated over all their standard broadcast channels.

The Meteorological Department of Aruba will receive the messages from the PTWC and will analyze them and send then an advisory to

the involved parties. Based on the advisory of the Meteorological Department of Aruba, the involved parties

should consult their SOP and take actions needed.

At a real tsunami threat, the Meteorological Department will issue warnings to the public immediately.

The Meteorological Department is the only department legally, allowed to issue warnings pertaining to

meteorological and tsunami events on Aruba.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

CARIBE WAVE 2018 — TSUNAMI OEFENING— GEEN ECHTE GEBEURTENIS.

CARIBE WAVE 2018

CARIBE EWS TSUNAMI OEFENING

Op de twaalfde zitting van de coordinatiegroep Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami

voor het Caribisch gebied en de aangrenzende kustgebieden ( ICG / CARIBE EWS )

werd besloten om een zevende tsunami oefening, namelijk de CARIBE WAVE 2018, te houden op 15 maart 2018 .

De belangrijkste doelstelling van het Caribe EWS is om de gevaren te identificeren en te beperken

van een lokale en tele-tsunami.

Het Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) in Hawai is de hoofd-tsunami-waarschuwing dienst

voor het Caribisch gebied. Op nationaal niveau is elke lidstaat verantwoordelijk voor het verspreiden van lokale waarschuwingen

aan zijn eigen burgers via de Tsunami Warning Focal Points. De Meteorologische Dienst van Aruba is de

Tsunami Warning Focal Point voor Aruba .

Deze oefening zal inhouden dat gesimuleerde tsunami-berichten via het PTWC worden verstuurd, betreffende een hypothetische aardbeving

offshore gelegen nabij Barbados. Het scenario omvat een gegenereerde tsunami die is onstaan door een aardbeving met sterkte van 8.6

net ten oosten van Barbados.  Dit zal een fictieve tsunami veroorzaken dat invloed zal hebben op alle

Caribische eilanden en kust van Zuid-Amerika in de Caribische Zee.

Het eerste bericht zal worden verstuurd door de US Pacific and National Tsunami Warning Centers (PTWC/NTWC)

op 15 maart, 2018 om 14:00 UTC en zal worden verspreid over alle kanalen.

De Meteorologische Dienst van Aruba zal de gesimuleerde tsunami berichten ontvangen van de PTWC en zal naar een analyse

een advies doorgeven aan belanghebbende.  Gebaseerd op het advies zullen de belanghebbende al dan niet actie ondernemen.

Bij een echte tsunami bedreiging, zal de Meteorologische Dienst waarschuwingen onmiddellijk doorgeven aan het publiek.

De Meteorologische Dienst is de enige afdeling wettelijk, toegestaan om waarschuwingen met betrekking tot meteorologische

en tsunami gebeurtenissen op Aruba uit te geven.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: