Advertisements

E situashon prekario relashoná ku kontinuidat di suministro di kombustibel a hasi bishita di Rijna nesesario: GEZAGHÈBER TA BOGA PA SOLUSHON DURADERO PA SUMINISTRO DI KOMBUSTIBEL (PAP/NED)

E situashon prekario relashoná ku kontinuidat di suministro di kombustibel a hasi bishita di Rijna nesesario:
GEZAGHÈBER TA BOGA PA SOLUSHON DURADERO PA SUMINISTRO DI KOMBUSTIBEL

Kralendijk – Komo presidente di Kolegio Ehekutivo gezaghèber Edison Rijna ta responsabel pa (entre otro) siguridat i òrden pùbliko. Inspekshon di Ambiente di Biba i Transporte (di Reino) pa loke ta trata almasenahe di kombustibel anteriormente ya kaba a konstatá sierto kestion di siguridat na e tres sitionan eksistente. Inspekshon a duna e empresanan enbolbí – Curoil i Bopec – ku ta primeramente responsabel pa un almasenahe seif di kombustibel na Boneiru oportunidat pa tuma e medidanan nesesario pa salbaguardiá siguridat di nan trahadónan i di suidadanonan. Si nan no realisá esaki dentro di e término ku inspekshon a stipulá, ta hopi probabel ku Reino a base di lei i regulashon lo tuma medidanan obligatorio ku den un situashon ekstremo por kondusí na seramentu di un òf mas sitio. Esei lo tin konsekuensianan hopi serio pa disponibilidat di koriente, awa, gasolin i kerosin.

Gezaghèber Rijna no ke warda te ora yega asina leu i pa e motibu ei riba invitashon di ministerio di Asuntunan Interior i Relashonnan den Reino el a biaha pa Den Haag pa papia tokante e kestion urgente aki ku e mandatarionan konserní i pa traha riba esenarionan nobo pa entrega sin opstrukshon di kombustibel i pa anda na un manera adekuá ku e konsekuensianan sosial.
E ministerionan di Infrastruktura i Medio Ambiente, Asuntunan Interior i Asuntunan Ekonómiko i Klima konhuntamente a forma un ‘taskforce’ ku e siman aki a bini huntu tambe. A instituí e ‘taskforce’ aki pa duna gezaghèber komo representante di Entidat Públiko Boneiru konseho i sosten. Den presensia di gezaghèber a papia tokante un método pa traha diferente esenario kaminda ta enfoká tantu riba término korto komo término largu. Den kaso ku inspekshon dentro di poko aktua manteniendo lei, lo desaroyá un esenario di emergensia. Banda di esei ta trahando riba esenarionan pa konsehá gezaghèber pa sigurá kontinuashon di suministro di kombustibel na un manera duradero.

‘E kestion aki ta hunga pa algun aña kaba, pero e empresanan responsabel i tambe Kolegio Ehekutivo, kaminda e hopi kambionan di diputado tambe a hunga un ròl, no a duna sufisiente urgensia na esei. Sigui warda mas tantu ainda sin tuma akshon lo por hinka Boneiru den un situashon ku òrden públiko ta bira un kestion ku konsekuensianan sosial i ekonómiko hopi grandi. P’esei komo gezaghèber mi a disidí di asumí mi responsabilidat i akudí na Den Haag ku e problema aki. Direktamente despues di mi regreso mi lo raportá na Konseho Insular tokante mi kombersashonnan ku e diferente mandatarionan i e momentunan di konsulta di e ‘taskforce’. Mi lo mustra bon kla tambe ku e ‘commitment’ di parti di Den Haag ta grandi kaminda pa tur hende ta klarito na unda e liñanan di separashon di responsabilidat di na un banda Reino i na otro banda Entidat Públiko Boneiru ta kore’, segun gezaghèber Rijna.

E siman aki gezaghèber Edison Rijna tabatin palabrashon tambe ku entre otro sekretario di estado Raymond Knops i otro mandatarionan tokante e desaroyonan resien riba tereno gubernamental na Boneiru. Den e kombersashonnan aki a mustra tambe riba e pida teksto den akuerdo di gobernashon. Einan tin pará ku Hulanda ta dispuesto pa invertí bou di e kondishonnan di bon gobernashon i responsabilisashon finansiero.

=========================

De precaire situatie met betrekking tot de continuïteit van de brandstofvoorziening noodzaakt Rijna tot bezoek:
GEZAGHEBBER BEPLEIT DUURZAME OPLOSSING BRANDSTOFVOORZIENING

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna is als voorzitter van het Bestuurscollege verantwoordelijk voor (onder meer) de veiligheid en de openbare bare orde. De (Rijks)Inspectie Leefomgeving en Transport heeft al eerder ten aanzien van de opslag van brandstof op de drie bestaande locaties veiligheidsissues vastgesteld. De betrokken bedrijven – Curoil en Bopec – die als eerste verantwoordelijk zijn voor een veilige opslag van de brandstof op Bonaire zijn door de inspectie in de gelegenheid gesteld de noodzakelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers en burgers te waarborgen. Als dat niet binnen de door de inspectie gestelde termijn gerealiseerd is, is het zeer wel waarschijnlijk dat het Rijk op grond van de wet- en regelgeving dwingende maatregelen zal nemen die in het uiterste geval tot de sluiting van een of meer locaties kan leiden. Dat zou vergaande gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van elektriciteit, water, benzine en kerosine.

Gezaghebber Rijna wil dat moment niet afwachten en is daarom op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar Den Haag gereisd om deze urgente kwestie te bespreken en met de betrokken bewindslieden en om alternatieve scenario’s voor de onbelemmerde levering van brandstof uit te werken en ook de maatschappelijke consequenties op adequate wijze te ondervangen..
De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, BZK en Economische Zaken en Klimaat hebben een gezamenlijke taskforce geformeerd welke ook deze week bijeen is gekomen. Deze tasforce is ingesteld om de gezaghebber als vertegenwoordiger van het openbaar lichaam te adviseren en te ondersteunen. In bij zijn van de gezaghebber is gesproken over een aanpak om de diverse scenario’s te maken waarbij gekeken wordt naar zowel de korte termijn als de lange termijn. Voor het geval de inspectie binnen afzienbare tijd handhavend optreedt, wordt een noodscenario ontwikkeld. Daarnaast wordt er gewerkt aan scenario’s ter advisering aan de gezaghebber om de continuïteit van de brandstofvoorziening voor de toekomst duurzaam veilig stelt.

Deze kwestie speelt al enkele jaren, maar daar is door de verantwoordelijke bedrijven en ook vanuit het Bestuurscollege mede vanwege de vele wisselingen van gedeputeerden onvoldoende urgentie aan toegekend. Nog langer lijdzaam afwachten zou het eiland in een situatie kunnen brengen dat de openbare orde in het geding komt met grote sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen. Daarom heb ik besloten om als Gezaghebber mijn verantwoordelijkheid te nemen en in Den Haag aan de bel te trekken. Direct na mijn terugkeer zal ik de Eilandsraad verslag te doen van mijn gesprekken met de diverse bewindslieden en de overleggen van de taskforce. Ik kan dan ook duidelijk maken dat het commitment aan Haagse zijde groot is waarbij het voor iedereen helder is waar de scheidslijnen van de verantwoordelijkheden van enerzijds het rijk en anders het openbaar lichaam liggen”, aldus gezaghebber Rijna.

Gezaghebber Edison Rijna overlegde deze week onder meer ook met staatssecretaris Raymond Knops en andere bewindslieden over de recente bestuurlijke ontwikkelingen op Bonaire.. In deze gesprekken werd ook gememoreerd aan de passage in het regeerakkoord. Daarin staat dat Nederland bereid is te investeren onder de voorwaarden van goed bestuur en financiële verantwoording.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: