Advertisements

“Bo Kabei Ta Bo Beyesa”

Traject “ Kabei ta Bo Beyesa“

Algemeen – Korte beschrijving project “Bo Kabei Ta Bo Beyesa”:

Dit project is een vakopleiding die jong volwassene een tweede kans biedt op de arbeidsmarkt. De opleiding is op het niveau van startkwalificatie niveau 1.
Het gaat om personen die vroegtijdig schoolverlaten, zonder startkwalificatie, werkloos met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (onderstandtrekkers), een grote afstand tot maatschappelijke en werkgeoriënteerde waarden en normen, afhankelijk zijn van de overheid, (veelal volleerd in de straatcultuur of criminele achtergrond).
Het zijn personen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze personen worden gedefinieerd als een vernauwing van de sociale leefwereld, hebben een eenzijdig relatienetwerk, zoeken voortdurend overlevingsstrategieën en het ontbreken van een toekomstperspectief. Daarom is de begeleiding, toekomstperspectief en vertrouwen om een succesvol onderwijstraject te laten doorlopen erg uitdagend.
De sleutel voor succes is coachen, individuele begeleiding, effectieve samenwerkingsvormen zoeken tussen familie, institutie en individu.
Het gaat in de eerste instantie om een project volgens bestaand gebruik gedefinieerd als de basiseigenschappen (competenties, kennis, vaardigheden en motivatie) om een baan te willen vinden en deze te kunnen behouden, doordat ze een aansluitingsproblematiek hebben die divers en complex is.
Tijdens dit project zullen de deelnemers een duaal leerwerktraject bewandelen.
In het primaire vormingstraject (plus minus 2 weken á 3 uren per dag) worden zij zoveel mogelijk conform de vereisten van de toekomstige werkgevers gevormd qua arbeid instelling en –ethos geschoold en gevormd aan een positief zelfbeeld, identiteit, trots, eigen waarde en aan verandering van de levensstijl.
In het secundaire leerwerktraject (plus minus 10 maanden a 3 uren per dag) volgen zij een praktische opleiding tot haar verzorging.

Doelstellingen
Het opleiden van 20 personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gedurende een periode van 10 maanden teneinde dat 20 personen succesvolle kapsters zowel onafhankelijk als in dienst bij bejaardentehuizen en/of haarinstanties binnen de sector uiterlijke verzorging zullen worden.

20 succesvolle hulp kapsters
Verwachte output

Wat zijn de prestatie-indicatoren? • Aantal participanten op trajecten
• Aantal uitstromers
• Aantal participerende werkgevers
Criteria • Talen basiskennis Spaans, Engels, Nederlands
• Verzorgd uiterlijk
• Flexibel
• Liefde voor ouderen
• Goed gedrag
• Dienstverlenend
• Leeftijd
• Affiniteit met haarverzorging
• Affiniteit met uiterlijkse verzorging

Hoe vindt samenwerking D.m.v. (samenwerkings)overeenkomsten
Tussen de tussen overheid en overige partners plaats?
Hoe wordt de duurzaamheid gewaarborgd ? Na afronding project, inbedden in reguliere taken SOAW

Welke projectpartners zouden bij het project betrokken kunnen worden? Feffik, Reda Sosial

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: