Advertisements

Risico- en crisisbeheersing Isla complex

Risico- en crisisbeheersing Isla complex

Willemstad – De controle op het naleven van de bepalingen in de overeenkomst tussen verhuurder (land) en huurder (PDVSA) is een verantwoordelijkheid van Refineria di Kòrsou (RdK).
Onderhoud en veiligheidsaspecten met betrekking tot de raffinaderij vallen hier ook onder. RdK constateerde aan de hand van de conclusies van een onderzoek die zij hebben ingesteld onder andere nav de brand in mei jl. in de CD3 dat de huidige huurder (PDVSA) zich niet aan de onderhoudsverplichtingen houdt op het Isla (raffinaderij) terrein.
De conclusies uit bovengenoemd rapport gaf aanleiding om de veiligheidsbeleid van het totaal complex nader te onderzoeken want een mogelijk gevolg van tekort geschoten veiligheidsbeleid is dat de veiligheid op het terrein, inclusief die van employees, contractors en omwonenden niet meer gewaarborgd is.
Om deze reden vond de directie van RdK het raadzaam om aandacht te vragen voor geconstateerde, bij de verantwoordelijke minister, de minister van Algemene Zaken dhr. Eugene Rhuggenaath.
Op advies van de Minister van Algemene Zaken heeft RdK contact opgenomen met dhr. Lesley Fer van de directie Risicobeheersing en Rampenbeleid (DRR) van het Ministerie Algemene zaken.
In opdracht van RdK is DRR onder leiding van directeur dhr. Lesley Fer een onderzoek gestart naar de veiligheidsverplichtingen van de huurder van de raffinaderij. Bij het onderzoek worden ook andere aspecten meegenomen die van invloed zijn op de integrale veiligheidsbeleid zoals onderhoud, management en coördinatie.
De details van deze opdracht – inclusief een plan van aanpak en een programma van eisen – tot het verrichten van dit onderzoek, worden momenteel besproken. Er wordt een risico-analyse gemaakt door DRR die als input dient voor de te houden veiligheidsanalyse.
Met behulp van 2 internationale experts op het gebied van industriële veiligheid wordt binnenkort een assessment gemaakt van de huidige situatie met betrekking tot onderhoud en veiligheid, om zo snel mogelijk waar nodig maatregelen te treffen.
De analyse zal zo snel als mogelijk van start gaan. De bedoeling is om het rapport binnen een paar weken na afronding te aan de Minister van Algemene Zaken voor te leggen afgerond. Wij verwachten in de maand van december de opdracht te kunnen geven aan de gekozen onafhankelijke externe partij met de nodige expertise om binnen zeer korte termijn weer orde op zaken te hebben op het Isla terrein.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: