Advertisements

Bacheloropleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans van de Algemene Faculteit opnieuw door de NVAO positief beoordeeld

Willemstad, 4 december 2017

Bacheloropleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans van de Algemene Faculteit opnieuw door de NVAO positief beoordeeld

WILLEMSTAD – Op donderdag 30 november 2017 ontving de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) het heuglijke bericht dat de Bacheloropleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans wederom positief zijn beoordeeld door de Nederlandse-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Deze lerarenopleidingen op tweedegraadsniveau blijven daardoor opgenomen in het register van de NVAO van geaccrediteerde en positief beoordeelde hbo- en wo-opleidingen. De positieve beoordeling geldt weer voor een periode van zes jaar.
De visitatie van de opleidingen vond plaats in januari 2017 met als uiteindelijk resultaat weer een positieve beoordeling van de NVAO.

De Algemene Faculteit heeft door deze positieve beoordeling bevestigd gezien dat de bachelorprogramma’s nog steeds voldoen aan de kwaliteitseisen die aan professionele bacheloropleidingen worden gesteld. Er is nagegaan of de eindkwalificaties van deze opleidingen voldoen aan de eisen van vakgenoten van de beroepspraktijk. Het betreft algemene, internationaal geaccepteerde normen van een bacheloropleiding op hbo-niveau. Tijdens de visitatie zijn onder andere gesprekken gevoerd met het opleidingsmanagement, de examencommissie van de faculteit, de docenten, vertegenwoordigers vanuit het onderwijsveld, studenten en afgestudeerden. Dit betekent dat deze nieuwe mijlpaal ook dit maal door hecht teamwork bereikt is. De vaste staf van de Algemene Faculteit, de gastdocenten, de studenten van de Algemene Faculteit, het werkveld, de medewerkers van de ondersteunende diensten van de UoC, hebben allen hun steentje bijgedragen. Immers, in een flink aantal sessies bevraagt de visitatiecommissie groepen uit alle geledingen van de opleidingen van de verschillende talen die bij activiteiten van de faculteit betrokken zijn. Verder worden alle documenten van interne commissies als examen-, werkveld-, toetscommissie erbij gehaald. Bovendien doet de visitatiecommissie onderzoek naar de kwaliteit van bijvoorbeeld tentamens, scripties, werkstukken, verslagen, dossiers en portfolio’s. Ook het docententeam wordt onderworpen aan een kwaliteitsonderzoek.

De decaan van de Algemene Faculteit geeft aan dat met deze positieve beoordeling (ofwel accreditatie) is aangetoond dat de tweedegraadslerarenopleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans van de Algemene Faculteit voldoen aan internationaal geldende kwaliteitsnormen. Daarmee staat de deur open voor intensivering van de internationale contacten tussen de bacheloropleidingen van de Algemene Faculteit en die van buitenlandse instituten met vergelijkbare opleidingen.

Advertisements
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: