Advertisements

Uitspraak kort geding Sona moet Ballast Nedam voorlopig schadevergoeding betalen

Uitspraak kort geding Sona moet Ballast Nedam voorlopig schadevergoeding betalen

Willemstad – Stichting Sona (hierna Sona) moet Ballast Nedam Infra B.V. (hierna Ballast Nedam) voorlopig schadevergoeding betalen voor het niet tijdig beschikbaar stellen van het bouwterrein van de Hospital Nobo (het nieuwe ziekenhuis). Dit heeft het Gerecht vandaag beslist in een kort geding, aangespannen door Ballast Nedam.

Ballast Nedam heeft een kort geding tegen Sona aangespannen met de vraag of Sona voorlopig gebonden is aan een beslissing van de “Dispute Adjucation Board” (DAB) van eerder dit jaar. De DAB heeft beslist dat Sona schadevergoeding moet betalen aan Ballast Nedam voor het niet tijdig beschikbaar stellen van het bouwterrein van het nieuwe ziekenhuis. Sona weigerde de schadevergoeding te betalen, omdat zij het niet eens is met die beslissing en heeft dit voorgelegd aan het Gerecht in een bodemprocedure.

In kort geding is nu beslist dat Sona het probleem weliswaar in een bodemprocedure aan het Gerecht kan voorleggen, maar dat zij, zolang het Gerecht die zaak niet definitief heeft beoordeeld, in de tussentijd wel aan Ballast Nedam moet betalen. Volgens de kortgedingrechter volgt dit uit het contract. Sona had nog aangevoerd dat haar standpunt bij de DAB destijds door de voormalige manager Berenschot niet goed is verdedigd en dat zij daarom niet gebonden is aan de beslissing van de DAB, maar het Gerecht verwerpt dat betoog.

Een deel van de vordering wordt afgewezen, omdat Ballast Nedam niet duidelijk heeft gemaakt hoe zij aan dat bedrag is gekomen. Om die reden is beslist dat Ballast Nedam en Sona ieder de eigen kosten van dit kort geding moeten dragen.

2017 11 30 Vonnis Kort Geding Ballast Nedam vs Sona

Advertisements
%d bloggers like this: