Advertisements

Procesverbaal bommelding Refineria Isla Curaçao B.V

Aan: Raad van Ministers Curaçao

ALHIER

Datum: 24 november 2017 Contactpersoon E-mail

Uw brief d.d.
Uw kenmerk Ons nummer Zaaknummer: 2017/46013

Onderwerp: procesverbaal evacuatie scholen binnen de straal van de Refineria Isla i.v.m. veiligheid. Pagina
1

Door middel van dit schrijven wil de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) u informeren dat er naar aanleiding van een officiële bommelding hedenochtend om approximatief 10:30 uur a.m. bij de Refineria Isla Curaçao B.V. , gepaste maatregelen zijn getroffen om de schoolpopulatie van de omringende scholen in veiligheid te brengen.

De Minister van OWCS heeft
1. eerst laten verifiëren of er inderdaad een bommelding is geweest en de Minister President a.i. op de hoogte gesteld. En later ook andere collegaministers.
2. na verificatie en bevestiging van de bommelding, de volgende schoolbesturen benaderd om de scholen volledig te ontruimen en alle jongeren en het schoolpersoneel naar huis te sturen: RK, VPCO, DOS, Skol Humanista (via de app-groep en een aantal telefonisch) en telefonisch de International School of Curacao (ISC);
3. een persoonlijke inspectie gedaan bij de ISC in Emmastad omdat de ISC-scholen telefonisch niet bereikbaar waren. De schoolpopulatie van ISC bleek al weggetrokken te zijn;
4. simultaan contact opgenomen met de heer Leslie Fer, Directeur directie Risicobeheersing & Rampenbeleid & Landelijke Rampen coördinator, om te vernemen welke additionele maatregelen moesten worden genomen. De heer FER zou ter plekke gaan verifiëren wat de status was van het incident. De heer FER heeft vernomen dat ook de KPC inmiddels betrokken werd bij het geval. Een uur later heeft de heer FER gebeld om te informeren dat het waarschijnlijk om een valse bommelding ging, maar dat het onderzoek nog gaande was.
5. later vernomen dat een ander school in de buurt, namelijk de SKAI/ Skol Humanista niet op de hoogte was van de evacuatie-instructie van de Minister van OWCS over het incident. Hier wordt uitgezocht wat er verkeerd is gegaan in de communicatiestructuur naar de school toe.
Het ging om de volgende scholen:
Dienst Openbare Scholen (4 scholen):
Cola Debrot (F.O)
Prinses Margriet School (F.O)
Prins Bernard School (F.O)
Juan Pablo Duarte (V.O)

Rooms Katholieke Scholen (5 scholen):
Kolegio Nechi Pieters (F.O)
Kolegio Mgr. Wim Ellis (F.O)
Maria College (V.O)
Maria Immaculata Lyceum (V.O)
Ancilla Domini (V.O)

Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Scholen (2 scholen):
Divi Divi School (F.O)
Marnix School ( F.O)
Marnix School ( V.O)

International School of Curaçao (2 scholen): F.O en V.O

Skai Emmastad: V.O

Het gaat om een vijftiental scholen van zowel funderend als voortgezet onderwijs. Het onderwijsproces van de meeste scholen was halverwege de schooluren verstoord, waardoor de leerlingen verstoken werden van de lessen die ze moeten volgen. Deze bommelding heeft zonder meer een negatieve impact gehad voor het onderwijs op Curaçao. De Minister van OWCS hoopt dat er op korte termijn duidelijkheid komt in het zich voorgedane incident en dat we met ons alleen realiseren wat voor impact een valse bommelding kan hebben voor o.a. de lokale onderwijswereld.

Hoogachtend,

Mevr. Drs. Marilyn M. Alcalá-Wallé
Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

c.c. RK schoolbestuur
DOS
VPCO schoolbestuur
SKAI schoolbestuur
ISC Emmastad
Refineria Isla Curaçao BV
Inspectie van Onderwijs
2017.1124-procesverbaalevacuatiebommeldingRefIsla

Advertisements
%d bloggers like this: