Advertisements

Rapòrt preliminar dudoso di SOAB tokante MDTP

Rapòrt preliminar dudoso di SOAB tokante MDTP

SOAB, riba petishon di MinPres Eugene Rhuggenaath, a traha un rapòrt ku e tópiko ‘Deelrapport nulmeting van het multidisciplinair projectteam’. E fecha di e rapòrt ta 31 di òktober 2017.

E kontenido ta básikamente un resúmen di hopi kos dudoso. Tantu den direkshon di MDTP komo den direkshon di GZE. E rapòrt ta referí na ‘de vorige voorzitter van het MDTP’ sin niun kaminda menshoná e nòmber.

Tokante ‘vorige MDTP voorzitter’

Hoor en wederhoor

Ten behoeve van deze deelrapportage is tevens het principe van hoor en wederhoor toegepast waarbij de mogelijkheid werd gegeven om -waar nodig- input in te brengen en eventuele aanpassingen aan te brengen.

>Volledigheidshalve merken wij dat de vorige voorzitter van het MDTP niet wou meewerken aan deze nulmeting. Hierdoor konden wij hem niet interviewen en ook niet betrekken bij het hoor en wederhoor proces.

>Uit interviews met MDTP-leden/ -consultants hebben wij vernomen dat twee verschillende informatiememoranda door twee gerenommeerde externe bedrijven zijn opgesteld voor het promoten van het moderniseringsproject, maar beide zijn door de vorige voorzitter van het MDTP afgekeurd.

>Uit intervieuws met MDTP -consultants heben wij vernomen dat de vorige voorzitter van het MDTP de enige persoon is die over deze informatie beschikt.

>Wij hebben geen documenten ontvangen waaruit de interesse van bovengenoemde bedrijven blijkt. Uit interviews met MDTP -consultants hebben wij vernomen dat de vorige voorzitter van het MDTP de enige persoon is die over dergelijke documentatie beschikt.

Tokante GZE

>Er zijn een aantal gerechterlijke procedures tegen GZE geregistreerd met claims van ongeveer USD 260 miljoen.

>Er is één petitie in Hong Kong inzake ‘winding up’ procedures tegen GZE (winding up = het verkopen van alle activa van een bedrijf, het betalen van schuldeisers, de mogelijke overdracht van resterende activa van een bedrijf, en vervolgens een mogelijke sluiting van het bedrijf)

>GZE voert momenteel een raffinaderij-upgrade in Myanmar uit, maar het project heeft ongeveer vijf jaren vertraging vanwege gerapporteerde kapitaalbeperkingen van GZE.

>het kapitaal van GZE bedraagt USD 56 miljoen, terwijl de kapitaalverplichting voor de modernisering van de raffinaderij circa USD 5 miljard zal zijn.

>Zhuhai Zhenrong, de meerderheidsaandeelhouder van GZE, werd onder sanctie geplaatst door het Amerikaanse Ministerie van handel in 2012 vanwege het leveren van aardolieproducten aan Iran.

>Er zijn 23 gevallen waarin Chinese rechtbanken in totaal RMB 1.225.019.972 (RMB staat voort ‘Renmimbi’, zijnde de officiele munteenheid van China). (equivalent aan USD 189 miljoen) hebben afgedwongen tegen GZE.

>GZE is betrokken bij financiele geschillen met zeven financiele instellingen voor een totaal bedrag van RMB 498.225.929 (equivalent aan UDS 75 miljoen).

>Er zijn zeven gevallen waar GZE niet heeft voldaan aan vonnissen van Chinese rechtbanken voor een totaal bedrag van RMB 942.559.674 )equivalent aan 142 miljoen).

Uit het tweede concept rapport blijken devolgende ‘red flags’:

>Het vermogen van GZE om overgeidsgoedkeuring te krijgen voor overzeese projecten is zwak. De geschatte tijd voor GZE om de goedkeuring te krijgen is ongeveer drie jaar. Per heden lijkt GZE in een vroeg stadium te zijn van een moeilijk goedkeuringsproces.

>GZE heeft heeft gekwalificeerde partners geindentificeerd en aangetrokken voor de bouw en exploitatie van het Curaçao project, maar ze hebben nog geen bindende verplichtingen vastgelegd. Eén van de aangetrokken partners heeft geen track record van investeringen of zelfstandig beheer van omvangrijke projecten. Daarnaast stopte één van de partners met GZE, omdat ze weigerde gratis voorwerk voor GZE te verrichten.

GZE’s track record inzake financiering in het Myanmar-project heeft een negatieve impact op het vermogen van GZE om financiering voor het moderniseringsproject te regelen.

GZE is veroordeeld als ‘Oneerlijke persoon’ vanwege ernstige financiele geschillen en komt als zodanig voor op een lijst dat is gepubliceerd door de Chinese regering. Bedrijven die op genoemde lijst voorkomen, hebben miner kans om kapitaal op de kapitaalmarkt te verwerven.

>Er is een vonnis door de Hoge Raad van Hong Kong uitgesproken, waarin GZE is opgedragen om een ‘winding up’ procedure te starten. (winding up = het verkopen van alle activa van een bedrijf, het betalen van schuldeisers, de mogelijke overdracht van resterende activa van een bedrijf, en vervolgens een mogelijke sluiting van het bedrijf). Wat de wettelijke haalbaarheid betreft, heeft de Hoge Raad van Hong Kong het recht om een Chinees bedrijf te sanctioneren indien voldaan wordt aan drie criteria (GZE voldoet aan alle drie criteria). Dit kan een negatief impact hebben op de mogelijkheid van GZE om het moderniseringsproject op Curaçao uit te voeren.

Advertisements
%d bloggers like this: