Advertisements

Professor Rick de Graaff Hoogleraar Tweetaligheid aan de Universiteit van Utrecht, presenteert op uitnodiging van SKAIH Tweetalig HAVO/VWO, het thema “De Verbinding tussen taal- en Vakkenonderwijs ” en het CLIL Innovatieve Taaldidactiek

Professor Rick de Graaff Hoogleraar Tweetaligheid aan de Universiteit van Utrecht, presenteert op uitnodiging van SKAIH Tweetalig HAVO/VWO, het thema “De Verbinding tussen taal- en Vakkenonderwijs ” en het CLIL Innovatieve Taaldidactiek ;
Willemstad, 1 september 2017
De Stichting voor Humanistische Scholen , FSHP , start in 2018 met haar tweetalige HAVO/VWO school de SKAIH-Pre-Universitario. Belangrijk onderdeel van het invoeringsprogramma is de voorbereiding van de leraren die les gaan geven in het tweetalig onderwijs. In het tweetalig onderwijs ontvangen de leerlingen instructie in twee talen vanaf het eerste leerjaar tot het eindexamen. Minstens 50% van het totaal aantal uren wordt in het Engels gegeven. De leraren die les gaan geven in het tweetalig onderwijs krijgen een goede voorbereiding om het Engels op een hoog niveau te beheersen. Daarnaast worden zij geschoold in de didactiek dat kenmerkend is voor het tweetalig onderwijs aan de SKAIH, de CLIL-didactiek : Content and Language Integrated Learning. Bij tweetalig onderwijs wordt naast de moedertaal een belangrijke vreemde taal het Engels gebruikt niet alleen als taal om geleerd te worden maar vooral ook om de andere vakken mee te leren. De vakdocent die de vakken geeft is dan ook taaldocent.
Deze lezing is voor alle docenten en geïnteresseerden in het tweetalig Onderwijs die kennis willen maken met de CLIL-didactiek. De FSHP is sinds kort lid van het NUFFIC netwerk voor TTO. Aanmelden: skolhumanista@outlook.com Voor meer informatie: Tel 8880246.

Uitnodiging
Presentatie De Verbinding tussen Taal- en Vakkenonderwijs.
CLIL: INNOVATIEVE TAALDIDACTIEK
Door : Professor Rick de Graaff Hoogleraar Tweetaligheid Universiteit Utrecht.
Dag : Vrijdag 8 SEPTEMBER 2017
Uur: 12.45- 13.45
Adres: SKAIH Beatrixlaan # 277, Emmastad

[pdf-embedder url=”https://kikoapasa.com/wp-content/uploads/2.-Persbericht-SKAIH-FSHP-lezing-Profèsor-dr.-Rick-Graaf1-Ned.pdf” title=”2. Persbericht SKAIH FSHP lezing Profèsor dr. Rick Graaf(1) Ned”]

Curriculum Vitae Professor Rick de Graaff

Rick de Graaff (1966) studeerde Algemene Letteren aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie Taalonderwijskunde. Hij behaalde zijn lesbevoegdheid Spaans aan de Hogeschool Midden Nederland.

In1997 promoveerde hij op het proefschrift Differential effects of instruction in second language
acquisition aan de Vrije Universiteit.

Hij werkte vervolgens als onderwijskundig adviseur en projectleider bij het Onderwijsadviesbureau
van de VU en bij het IVLOS van de UU.

Bij het IVLOS coördineerde en begeleidde hij daarnaast onderzoek naar taaldidactiek en tweetalig onderwijs. Sinds 2011 werkt hij als docent en onderzoeker bij de faculteit Geesteswetenschappen van de UU, waar hij op 1 augustus 2012 is benoemd tot hoogleraar Tweetalig Onderwijs.

Sinds mei 2012 werkt hij ook als lector Taaldidactiek & Onderwijs bij Hogeschool Inholland.

Advertisements
%d bloggers like this: