Advertisements

Benoeming Raad van Commissarissen CBCS

Benoeming Raad van Commissarissen CBCS

Gisterenmiddag zijn vijf leden van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao
en Sint Maarten door de Gouverneur van Curaçao beëdigd als Commissaris.
Nu door de Commissarissen op maandag bij de Gouverneur op Sint Maarten en gisteren bij de
Gouverneur op Curaçao de eed of de belofte is afgelegd, hebben de Commissarissen officieel hun
benoeming bij Landsbesluit aanvaard.
Met de aanvaarding van hun benoeming bestaat de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank
uit de heer Etienne Ys als voorzitter, en mevrouw Jeanette Hagen, de heer Ajamu Baly, de heer
Dennis Richardson en de heer Rignaal ‘Jean’ Francisca als algemene leden. De heer Ahmed Bell is
tevens benoemd als algemeen lid van de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank. Hij
verblijft tijdelijk in het buitenland en wordt bij terugkomst beëdigd. Na zijn beëdiging zal ook de
heer Bell officieel zitting nemen in de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank.
Na de plechtige beëdigingen van afgelopen maandag en woensdag, is de Raad van Commissarissen
gisterenavond bijeengekomen voor de eerste vergadering. Deze vergadering ving aan met een
welkomstwoord van Voorzitter Ys, waarin de nodige aandacht werd geschonken aan de
verantwoordelijkheid en het vertrouwen dat deze nieuwe Raad van Commissarissen van de Ministers
heeft gekregen voor het uitoefenen van haar taak als toezichthouder van de Centrale Bank.
De Ministers van Financiën van Curaçao en Sint Maarten hebben de leden van de nieuwe Raad van
Commissarissen op het hart gedrukt dat ze een belangrijke periode tegemoet gaan, waarbij ze
voorop zullen lopen op de weg naar positievere tijden voor de Centrale Bank.
Een van de eerste prioriteiten van de Raad van Commissarissen is het garanderen van de continuïteit
van de Raad van Bestuur (directie) van de Centrale Bank. Andere aandachtspunten zijn het
investeren in de relatie van de Centrale Bank met onder andere (inter)nationale financiële
instellingen en de bevolking van Curaçao en Sint Maarten in het bijzonder.
De Ministers zullen op korte termijn het zevende lid van de Raad van Commissarissen benoemen en
dragen daarmee na lange tijd zorg voor een voltallige Raad van Commissarissen van de Centrale
Bank.
Willemstad, 24 augustus 2017
CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

[pdf-embedder url=”https://kikoapasa.com/wp-content/uploads/2017-011-Benoeming-RvC-CBCS.pdf” title=”2017-011 Benoeming RvC CBCS”]

Advertisements
%d bloggers like this: