Advertisements

MINISTER RHUGGENAATH ERKENT DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN GREENTOWN

MINISTER RHUGGENAATH ERKENT DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN GREENTOWN

Willemstad – Op vrijdag 11 augustus waren de bestuursleden van Stichting GreenTown Curaçao genodigden van Minister President Eugene Rhuggenaath. Minister Rhuggenaath maakte eerder algemeen bekend dat hij gelooft dat het goed is een organisatie als de stichting GreenTown een actieve rol te geven, in het proces van de duurzame ontwikkeling van Curaçao en dan specifiek het gebied Schottegat. Aan het eind van de bijeenkomst heeft Minister Rhuggenaath met de bestuursleden stichting GreenTown afgesproken intern te overleggen over de mogelijkheden van samenwerking met stichting GreenTown. Over een paar weken zullen zal er weer vergaderd worden teneinde concreet inhoud aan deze samenwerking te geven.
Gedurende de bijkomst waren aanwezig Minister President Rhuggenaath, Beleidsmedewerker de heer Gunnar Louisa, bestuursleden van Stichting GreenTown Voorzitter de heer Ron Pin, Penningmeester de heer Harm Rooijakkers, Secretaris de heer Sinuhe Oomen en bestuurslid mevrouw Bianca Neman. De bestuursleden heren Sven Rusticus en Orlando Meulens waren niet aanwezig.
Een paar jaar geleden begon GreenTown met het proces het alternatief voor het geval de raffinaderij in 2019 niet kan doorgaan te analyseren. Met lokale en internationale steun werden de bedrijven en bewoners van het gebied bezocht en geïnterviewd. Het resultaat van de analyse in de vorm van een rapport biedt perspectief voor Curaçao en belooft veel meer werkgelegenheid en inkomsten in vergelijking met de huidige situatie. In de loop van de tijd heeft GreenTown kennis op het gebied van schoonmaak van verontreinigde terreinen en de transformatie van “Brownfield” naar “Greenfield” verworven. Tegelijkertijd heeft de Stichting een internationaal netwerk opgebouwd van gespecialiseerde bedrijven en experts op het gebied van duurzame ontwikkeling van steden en gebieden zoals juist dat van Schottegat. GreenTown heeft niet als doelstelling een ontwikkelaar te zijn maar wil de overheid ondersteunen in het proces van duurzame ontwikkeling en bij het maken van de juiste keuzes. Dit alles in het belang van alle betrokken partners en met name de Curacaosche gemeenschap.

Minister President Rhuggenaath verklaarde dat de overheid destijds heeft besloten om verder te gaan met raffinaderij en volgt dit traject. Minister President gelooft ook dat alle mogelijkheden geanalyseerd moeten worden om goed voorbereid te zijn voor alle mogelijke scenario’s die zich kunnen presenteren. Ook dit laatste is het besluit van de overheid destijds. De minister gelooft in inclusiviteit en dialoog. Nadat de Minister President kennis heeft genomen van al het werk dat Stichting GreenTown heeft gedaan maar ook de expertise die zij in huis heeft alsmede het gecreëerde netwerk, is hij overtuigd dat de Stichting toevoegde waarde heeft en weldegelijk een bijdrage kan leveren. Volgens Minister President Rhuggenaath is het belangrijk om als partners samen te werken om tot het beste scenario voor Curaçao te komen en meer mogelijkheden te creëren voor onze mensen.

Foto: van links naar rechts Penningmeester van Stichting GreenTown dhr Harm Rooijakkers, bestuurslid mevr. Bianca Neman, Minister President Eugene Rhuggenaath, Voorzitter Stichting GreenTown dhr. Ron Pin en Secretaris dhr. Sinuhe Oomen. Op de pasfoto bestuursleden dhr. Sven Rusticus en dhr. Orlando Meulens.

17 augustus 2017

Advertisements
%d bloggers like this: