Advertisements

Promé-minister i Minister di Hustisia presente na reunion di TOP C – Minister-President en Minister van Justitie aanwezig bij stuurgroepvergadering TopC

Promé-minister i Minister di Hustisia presente na reunion di TOP C

Promé-minister Eugene Rhuggenaath i Minister di Hustisia Quincy Girigorie tabata djaweps 10 di
ougùstùs 2017 presente na un reunion di grupo di direkshon (stuurgroepvergadering) ku a tene
den kuadro di atendimiento di proyekto Top C „Tur Wowo Riba Bo‟.
E proyekto tin komo meta prinsipal pa baha drástikamente e kantidat di „high impact crime‟
(ladronisia ku violensia, maltrato pisá, asesinato/homisidio) kometé dor di adolesentenan den nos
komunidat. Meta ta pa krea un aserkamentu preventivo, pa evitá ku hóben i adolesente ta kometé
„high impact crime‟. E hóbennan ku ta ser selektá ta haña un aserkamentu intensivo i personal,
saliendo for di tres punto di lansa: “lik op stuk”, kuido i kuido despues i aserkamentu di
rumannan chikí (brusjes, esta broertjes en zusjes). E grupo di direkshon ta responsabel pa e
proyekto „Tur wowo riba bo‟ i ta solushoná opstákulonan ku por presentá. E grupo di direkshon
ta ta dirigí su mes riba resultado.
E grupo di direkshon konosé e siguiente konstelashon:
Fiskal Mayo, direktornan di partnernan di núkleo, Sekretario-general di Ministerio di Asuntunan
General, Sekretario-general di Ministerio di Hustisia i lider di proyekto di „Tur wowo riba bo‟.
Semper ta invitá tambe Minister di Hustisia ku ta presente na momentu di toma di desishon
importante.
For di momentu di salida di atendimiento di Top C a reis riba algun opstákulo struktural. Pa algu
di e opstákulonan ta trata di aktivá e ministerio responsabel pa asina yega na un solushon i opa
anda ku esaki di un forma struktural. E toma di konsenshi ta ser kreá den komunidat, esnan
polítikamente responsabel, gobernante i mandatario pa yega na solushonnan konkreto pa
problemanan ku ta ser señalá. Pa e tres opstákulo identifiká a yega den e kadena hudisial na
solushonnan konkreto den forma di proposishonnan di proyekto ku lo ser entregá na Fondo di
Kriminalidat pa finansiamentu.
Na ta:
a. Bibienda kompaña (begeleid wonen) pa e grupo hudisial;
b. Trayekto di formashon i estudio i trabou (vorming- en leerwerktraject) pa e grupo hudisial
Ademas a entregá kaba un proposishon pa un proyekto pa atkerí sinku „regisseur‟ pa Top C ku
por tuma tur e hóbennan bou di nan guia i berdaderamente por kana e kaminda di atendimiento
di kadena (ketengerichte aanpak), den kual partnernan di diferente ministerio por traha huntu na
bahada di kriminalidat.
Willemstad, 10 ougùstùs 2017

==============

Minister-President en Minister van Justitie aanwezig bij stuurgroepvergadering TopC

WILLEMSTAD – Minister-president Eugene Rhuggenaath en de Minister van Justitie Quincy
Girigorie waren donderdag 10 augustus 2017 aanwezig bij een stuurgroepvergadering die in het
kader van de aanpak Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ (alle ogen op jou gericht) werd gehouden.
Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware
mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door adolescenten sterk terug te dringen. Van deze
aanpak moet tevens een preventieve werking uitgaan, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren
en jongvolwassenen ‘high impact’ delicten gaan plegen. De geselecteerde jongeren en
jongvolwassenen krijgen een intensieve en persoonsgerichte benadering, dat uitgaat van drie
pijlers: de “lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).
De Stuurgroep is bestuurlijk verantwoordelijk voor het project Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’ en lost
zich voordoende knelpunten op. De Stuurgroep stuurt aan op resultaten.
De Stuurgroep kent de volgende samenstelling:
de Hoofdofficier van Justitie, de directeuren van de kernpartners, de secretaris-generaal van het
Ministerie van Justitie en de secretaris generaal van het Ministerie van Algemene Zaken en de
projectleider Top C ‘Tur Wowo Riba Bo’. De Minister van Justitie wordt ook steeds uitgenodigd en
is aanwezig bij belangrijke beslissingen.
Al tijdens de start van de Top C aanpak, is gestuit op een aantal structurele knelpunten. Voor een
aantal van deze knelpunten wordt getracht de verantwoordelijke instantie/ministerie te activeren
om er oplossingsgericht en op integrale wijze mee aan de slag te gaan. Bewustwording wordt
gecreëerd onder de samenleving, politieke bestuurders en gezagsdragers over de noodzaak om te
komen tot concrete oplossingen voor gesignaleerde problemen. Met een drietal knelpunten zijn
binnen de justitiële keten concrete oplossingen gevonden in de vorm van drie projectvoorstellen
die bij het criminaliteitsfonds zullen worden voorgedragen ter financiering.
Deze zijn:
a. Begeleid wonen justitiële doelgroep;
b. Vorming- en leerwerktrajecten justitiële doelgroep;
Daarnaast is reeds een projectvoorstel ingediend voor de werving van vijf fulltime Top C
regisseurs, die alle jongens die momenteel op de Top C lijst staan onder regie kunnen nemen en
daadwerkelijk kunnen sturen aan de hand van een ketengerichte aanpak, waarbij verschillende
partners uit verschillende ministeries tezamen toewerken naar vermindering van criminaliteit.
Willemstad, 10 ougùstùs 2017

==============

[pdf-embedder url=”https://kikoapasa.com/wp-content/uploads/TopCStuurgroep-100817-NED.pdf” title=”TopCStuurgroep 100817 NED”]

[pdf-embedder url=”https://kikoapasa.com/wp-content/uploads/TopCStuurgroep-100817-PAP.pdf” title=”TopCStuurgroep 100817 PAP”]

Advertisements
%d bloggers like this: